14.07.2021 Підготовка нового номеру журналу “Гештальт-Обзор”

Шановні колеги, редколегія журналу «Гештальт-Обзор» готує до випуску новий номер і запрошує до співпраці авторів статтєй. Просимо звернути увагу на

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЄЙ ЖУРНАЛУ.

Журнал «Гештальт-обзор» представляє собою збірник матеріалів Всеукраїнської спілки психологів, що практикують гештальт-підхід (ВСППГП).

Робочі мови журналу – українська, російська, англійська (для анотацій).

Статті в журнал «Гештальт-обзор» просимо подавати в форматах doc або docx.

Тексти в форматі PDF або суцільні тексти, які надіслані електронною поштою або у будь-якому з месенджерів, потребують додаткових зусиль по конвертації в потрібний формат і технічному редагуванню. При конвертації частина тексту може бути втраченою або не підлягати редагуванню.

Шрифт Times New Roman 14 розміру з інтервалом 1,5.

Приблизний об’єм – від 7 до 50 тисяч знаків з пробілами (5–25 сторінок машинописного тексту).

Формат А4 з книжною орієнтацією сторінок. Якщо малюнок, таблиця, схема, діаграма виходить тільки в альбомній орієнтації, то кожний з них повинен займати сторінку цілком.

Вирівнювання по ширині з відступом абзацу 1,25 см.

❗️Просимо надавати тексти статтєй завчасно, оскільки після отримання їх редколегією вони потребують достатньо часу для редагування і публикації.

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ залежить від особливостей досліджень та її тематики. Для розміщення статті в журналі «Гештальт-обзор» слід дотримуватися наступної схеми:

✔️ Заголовок. Він повинен відображати результат дослідження або роздумів. Необхідно подбати про те, щоб у назві статті містилися ключові слова, по яким можна буде знайти вашу роботу. Якщо тематика роботи дуже вузька, то бажано у назві відобразити більш широку область, до якої відноситься авторське дослідження. Заголовок небажано закінчувати знаками питання або оклику, також рекомендується уникати зворотнього порядку слів у реченні.

✔️ Анотація до роботи (декілька фраз про предмет, задачі та результати дослідження, а також відомості про області застосування цих результатів).

✔️ Основний текст. Складається із вводної частини (актуальність теми та предмет дослідження), основної частини (роздуми автора або співавторів на тему, результати досліджень) і висновків.

✔️ Бібліографія (список використаної літератури – при необхідності). Литературні джерела вказуються в строгому алфавитному порядку. Посилання на інформаційні джерела в тексті беруться в квадратні дужки – це спрощує читачу засвоєння матеріалу документу.

✔️ Графічний матеріал (при необхідності) – таблиці, графіки, малюнки (при необхідності, вставки всередині тексту), литературні джерела вказуються в строгому алфавитному порядку.

✔️ Відомості про автора (ПІБ, наукова ступінь (якщо є), статус у спільноті (терапевт, супервізор, асоційований тренер, тренер, дійсний тренер, провідний тренер). Якщо автор не є членом гештальт-спілки, то потрібно вказати його посаду та місце роботи. Також необхідно згадати місто, в якому автор живе.

Статті, які приймає для публікації журнал «Гештальт-обзор», можуть бути подані в формі наукового (теоретичного та/або практичного дослідження), методичних матеріалів, опису клінічного випадку, есе (роздуми автора або співавторів на певну тему), конспекту лекції, тексту интерв’ю з представниками гештальт-спільноти, дискусійних матеріалів, спогадів про видатних персоналій гештальт-спільноти. Для опису клінічних випадків, есе, конспектів лекції, интерв’ю, дискусій та спогадів включення в текст усіх перерахованих вище компонентів структури не обов’язкове.

Якщо в тексті наведена пряма мова одного чи декількох співавторів, яка ведеться від першого лиця, просимо вказувати, кому саме належить ця частина тексту.

❗️ Дотримання вимог до оформлення прискорює прийняття тексту до публікації.

ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ ЖУРНАЛУ «ГЕШТАЛЬТ-ОБЗОР»

✔️ Гість номеру

✔️ Ексклюзив

✔️ Теорія та методологія

✔️ Практика гештальт-терапії

✔️ Клінічні аспекти гештальт-терапії

✔️ Філософія

✔️ Питання етики та соціальної ролі психотерапевта

✔️ Конференції

✔️ Супервізія

✔️ Дискусії

✔️ Архів

та інше.

З повагою – редколегія журналу.