Акредитація на статус асоційованого тренера

Для проходження акредитації на статус асоційованого тренера необхідно виконати ряд умов та формальних процедур, які передбачено рішеннями Професійної ради Спільноти та Загальних зборів Спільноти.

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ТА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ.

Не пізніше ніж за 45 днів до дати акредитації  подати секретарям Спільноти пакет документів на акредитацію (засобами електронного зв’язку – на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com); всі документи, подані пізніше, не розглядаються (за виключенням тих випадків, що викликані обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами, визначеними статтею 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» та статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»)). До обов’язкового пакету документів входять:

  1. інформація про завершені проекти програми 1-го рівня навчання гештальт-терапії (номери груп, кількість учасників, місто та формат проведення (офлайн, онлайн, змішаний формат), тренерський склад, особа, яка здійснювала курацію проекту);
  1. опис практики ведення навчальних груп 1-го рівня, яке включає висвітлення процесів набору групи, динаміки її розвитку, групових процесів, особливості супервізії тренерів (тренера) групи, тощо;
  1. копія рекомендаційного листа куратора проекту (провідного чи дійсного тренера) (у рекомендаційному листі бажано відобразити особливості ведення проекту тренером, сильні сторони та складності у роботі тренера, здатність тренера до колегіального обговорення роботи, потенційні зони розвитку у роботі тренера, загальний висновок щодо рекомендації для акредитації);
  1. підтвердження відсутності заборгованості за сплатою членських внесків до Спільноти.

Документи, вказані у п.п.1-3, подаються в електронному вигляді (на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com) секретарям Спільноти.

Документи щодо акредитації подаються тільки на одну позицію, тобто якщо ви хочете подати документи одразу на позицію асоційованого тренера та тренера, спочатку треба акредитуватися на асоційованого тренера, а на наступних зборах Спільноти проходити акредитацію на іншу позицію.

КРОК 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ:

Відбувається на Загальних зборах Спільноти, які проходять, як правило, два рази на рік. У голосуванні приймають участь виключно акредитовані члени Спільноти усіх статусів.

На зборах ви стисло доповідаєте Спільноті щодо своєї роботи:  рік (роки) набору програм 1-го рівня; відомості щодо кількості учасників груп, тренерського складу груп, курації проектів; відомості щодо власної індивідуальної терапії та індивідуальної супервізії.

Окремо повідомляєте, що ознайомлені із Статутом Спільноти та Етичним кодексом Спільноти та згодні з ними.

В акредитації може бути відмовлено у випадку, коли виявлено дії, які протирічать Статуту Спільноти та Етичному кодексу Спільноти.

КРОК 3. ЗАВЕРШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ:

Після проходження процесу акредитації документи претендента передаються до секретаріату Спільноти, для підписання Угоди про співпрацю та оформлення Сертифікату про акредитацію.

Сертифікат про акредитацію видається секретарями Спільноти після завершення оформлення всіх документів претендента.

Термін його дії – 5 років, після чого потрібно пройти процедуру переакредитації.