Акредитація на статус дійсного тренера

Для проходження акредитації на статус дійсного тренера необхідно виконати ряд умов та формальних процедур, які передбачено рішеннями Професійної ради Спільноти та Загальних зборів Спільноти.

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ТА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ.

Не пізніше ніж за 45 днів до дати акредитації  подати секретарям Спільноти пакет документів на акредитацію (засобами електронного зв’язку – на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com); всі документи, подані пізніше, не розглядаються (за виключенням тих випадків, що викликані обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами, визначеними статтею 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» та статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»)). До обов’язкового пакету документів входять:

  1. інформація про завершення не менше ніж трьох проектів програм базового курсу навчання гештальт-терапії (номери груп, кількість учасників, з яких має бути не менше ніж 4 сертифікованих, місто та формат проведення (офлайн, онлайн, змішаний формат), тренерський склад, відомості щодо особи, яка здійснювала сертифікацію (надати копію сертифікаційної відомості));
  1. підтвердження відсутності заборгованості за сплатою членських внесків до Спільноти.

Документи, вказані у п.1, подаються в електронному вигляді (на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com) секретарям Спільноти.

Документи щодо акредитації подаються тільки на одну позицію, тобто якщо ви хочете подати документи одразу на позицію дійсного тренера та провідного тренера, спочатку треба акредитуватися на позицію дійсного тренера, а на наступних зборах Спільноти проходити акредитацію на іншу позицію.

КРОК 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ:

Відбувається на Загальних зборах Спільноти, які проходять, як правило, два рази на рік. У голосуванні приймають участь виключно акредитовані члени Спільноти усіх статусів.

На зборах ви стисло доповідаєте Спільноті щодо своєї роботи:  рік (роки) набору програм базового курсу; відомості щодо кількості учасників груп, тренерського складу груп, кількості сертифікованих учасників, відомості щодо особи, яка проводила сертифікацію; відомості щодо власної індивідуальної терапії та індивідуальної супервізії.

Окремо повідомляєте, що ознайомлені із Статутом Спільноти та Етичним кодексом Спільноти та згодні з ними.

В акредитації може бути відмовлено у випадку, коли виявлено дії, які протирічать Статуту Спільноти та Етичному кодексу Спільноти.

КРОК 3. ЗАВЕРШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ:

Після проходження процесу акредитації документи претендента передаються до секретаріату Спільноти, для підписання Угоди про співпрацю та оформлення Сертифікату про акредитацію.

Сертифікат про акредитацію видається секретарями Спільноти після завершення оформлення всіх документів претендента.

Термін його дії – 5 років, після чого потрібно пройти процедуру переакредитації.