Акредитація на статус супервізора

Для проходження акредитації на статус супервізора необхідно виконати ряд умов та формальних процедур, які передбачено рішеннями Професійної ради Спільноти та Загальних зборів Спільноти.

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ТА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ.

Не пізніше ніж за 45 днів до дати акредитації  подати секретарям Спільноти пакет документів на акредитацію (засобами електронного зв’язку – на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com); всі документи, подані пізніше, не розглядаються (за виключенням тих випадків, що викликані обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами, визначеними статтею 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» та статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»)). До обов’язкового пакету документів входять:

  1. копії документів: про вищу медичну освіту чи вищу психологічну освіту (диплом та додаток до нього) – для тих, хто вступав на програми підготовки після листопада 2021 року; про вищу психологічну, медичну, педагогічну, соціологічну, філософську, юридичну освіту, освіту із здобутою кваліфікацією «соціальний працівник» (рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр), за наявності у додатку до диплому достатньої кількості годин з психології – для тих, хто вступав на програми підготовки до листопада 2021 року (5 кредитів ECTS, що відповідає 180 академічним годинам);
  1. копія сертифікату щодо закінчення третього ступеня, який видається тренерами програми підготовки після успішної сертифікації;
  1. описання своєї супервізорської практики, яке включає: рік закінчення програми 3-го ступеня та сертифікації; відомості щодо регулярного супервізійного консультування; відомості щодо кількості інтенсивів у позиції супервізора; відомості щодо супервізії навчальних «трійок» та «четвірок» учасників програм 2-го ступеня; відомості щодо участі у роботі супервізійних та інтервізійних груп; відомості щодо ведення терапевтичних та супервізійних груп, програм, авторських курсів, участь у конференціях; відомості щодо власної індивідуальної терапії, індивідуальної супервізії;
  1. копія рекомендаційного листа ведучого супервізійної групи, який спостерігав роботу супервізора протягом останнього року перед акредитацією супервізора (надається тільки за встановленою формою, скачати шаблон можна тут);
  1. копія рекомендаційного листа від члена НАГТУ, який може бути як сертифікованим терапевтом, так і студентом навчальної програми (не нижче 2 ступеню), та проходив чи проходить досі заочну динамічну чи регулярну супервізію, обсяг якої складає не менше ніж 10 годин в момент написання рекомендаційного листа та яка триває протягом останнього року, що передував акредитаціЇ супервізора (надається тільки за встановленою формою, скачати шаблон можна тут);
  1. підтвердження відсутності заборгованості за сплатою членських внесків до Спільноти.

Документи, вказані у п.п.1-5, подаються в електронному вигляді (на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com) секретарям Спільноти.

Документи щодо акредитації подаються тільки на одну позицію, тобто якщо ви хочете подати документи одразу на позицію супервізора та асоційованого тренера, спочатку треба акредитуватися на супервізора, а на наступних зборах Спільноти проходити акредитацію на іншу позицію.

КРОК 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ:

Відбувається на Загальних зборах Спільноти, які проходять, як правило, два рази на рік. У голосуванні приймають участь виключно акредитовані члени Спільноти усіх статусів.

На зборах ви стисло доповідаєте Спільноті щодо своєї практики:  рік закінчення програми 3-го ступеня та сертифікації; відомості щодо регулярного супервізійного консультування; відомості щодо кількості інтенсивів у позиції супервізора; відомості щодо супервізії навчальних «трійок» та «четвірок» учасників програм 2-го ступеня; відомості щодо участі у роботі супервізійних та інтервізійних груп; відомості щодо ведення терапевтичних та супервізійних груп, програм, авторських курсів, участь у конференціях; відомості щодо власної індивідуальної терапії та індивідуальної супервізії.

Окремо повідомляєте, що ознайомлені із Статутом Спільноти та Етичним кодексом Спільноти та згодні з ними.

В акредитації може бути відмовлено у випадку, коли виявлено дії, які протирічать Статуту Спільноти та Етичному кодексу Спільноти.

КРОК 3. ЗАВЕРШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ:

Після проходження процесу акредитації документи претендента передаються до секретаріату Спільноти, для підписання Угоди про співпрацю та оформлення Сертифікату про акредитацію.

Сертифікат про акредитацію видається секретарями Спільноти після завершення оформлення всіх документів претендента.

Термін його дії – 5 років, після чого потрібно пройти процедуру переакредитації.