Акредитація на статус терапевта

Для проходження акредитації на статус терапевта необхідно виконати ряд умов та формальних процедур, які передбачено рішеннями Професійної ради Спільноти та Загальних зборів Спільноти.

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ТА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ.

Не пізніше ніж за 45 днів до дати акредитації  подати секретарям Спільноти пакет документів на акредитацію (засобами електронного зв’язку на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com); всі документи, подані пізніше, не розглядаються (за виключенням тих випадків, що викликані обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами, визначеними статтею 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» та статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»)). До обов’язкового пакету документів входять:

  1. копії документів: про вищу медичну освіту чи вищу психологічну освіту (диплом та додаток до нього) – для тих, хто вступав на програми підготовки після листопада 2021 року; про вищу психологічну, медичну, педагогічну, соціологічну, філософську, юридичну освіту, освіту із здобутою кваліфікацією «соціальний працівник» (рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр), за наявності у додатку до диплому достатньої кількості годин з психології – для тих, хто вступав на програми підготовки до листопада 2021 року (5 кредитів ECTS, що відповідає 180 академічним годинам);
  1. копія сертифікату щодо закінчення другого ступеня, який видається тренерами програми підготовки після успішної сертифікації та виконання всіх умов (у випадку сертифікації з умовами);
  1. описання своєї практики, яке включає: рік закінчення програми 2-го ступеня та сертифікації; наявність власної індивідуальної терапії, її тривалість, наявність у даний період часу; рік початку практики; загальну кількість клієнтів та кількість клієнтів у тривалій терапії (понад один рік); наявність та періодичність супервізії, відомості про роботу у супервізорських та інтервізорських групах; відомості щодо проходження вами динамічної заочної супервізії;
  1. копія рекомендаційного листа акредитованого Спільнотою супервізора, у якого Ви отримували заочну регулярну супервізію обсягом не менше ніж 20 годин протягом останнього року, що передував акредитації (години супервізії враховуються з моменту успішної сертифікації супервізора на 3 ступені, за умови, що в момент написання рекомендаційного листа супервізор вже акредитований Спільнотою). Лист із рекомендацією складається на підставі шаблону (скачати шаблон можна тут);
  1. підтвердження відсутності заборгованості за сплатою членських внесків до Спільноти.

Документи, вказані у п.п.1-4, подаються в електронному вигляді (на спеціально відведену для цього електронну адресу akkreditac@gmail.com) секретарям Спільноти.

Документи щодо акредитації подаються тільки на одну позицію, тобто якщо ви хочете подати документи одразу на позицію терапевта та супервізора, спочатку треба акредитуватися на терапевта, а на наступних зборах Спільноти проходити акредитацію на позицію супервізора.

КРОК 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ:

Відбувається на Загальних зборах Спільноти, які проходять, як правило, два рази на рік. У голосуванні приймають участь виключно акредитовані члени Спільноти усіх статусів.

На зборах ви стисло доповідаєте Спільноті щодо своєї практики:  рік закінчення програми 2-го ступеня та сертифікації; наявність власної індивідуальної терапії, її тривалість, наявність у даний період часу; рік початку практики; загальна кількість клієнтів та кількість клієнтів у тривалій терапії (понад один рік); наявність та періодичність супервізії, відомості про роботу у супервізорських та інтервізорських групах; відомості щодо проходження вами динамічної заочної супервізії.

Окремо повідомляєте, що ознайомлені із Статутом Спільноти та Етичним кодексом Спільноти та згодні з ними.

В акредитації може бути відмовлено: при невиконанні вимог щодо наявності регулярної заочної супервізії; у випадку, коли виявлено дії, які протирічать Статуту Спільноти та Етичному кодексу Спільноти.

КРОК 3. ЗАВЕРШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ:

Після проходження процесу акредитації документи претендента передаються до секретаріату Спільноти, для підписання Угоди про співпрацю та оформлення Сертифікату про акредитацію.

Сертифікат про акредитацію видається секретарями Спільноти після сплати членського внеску та завершення оформлення всіх документів претендента.

Термін його дії – 5 років, після чого необхідно пройти процедуру переакредитації.