Алла Повереннова

Status
Акредитований терапевт
Акредитований супервізор
Провідний тренер
Член Профради
City: Одеса
Specializations
  • Питання ідентичності в ГТ
  • Гештальт-підхід у роботі з групами
  • Робота з кризовими станами та травмою у гештальт-терапії
  • Теорія розвитку у гештальт-підході: вікові кризи
  • Екзистенційна парадигма у гештальт-терапії
Professional experience and skills
Трохи про себе.

Клінічний психолог.Ведучий тренер
 ВОППГП,супервізор,гештальт-
терапевт,керівник спільноти.

Займаюся психологією з 1989 року.
Гештальт-терапією з 1998.
Викладаю з 2000. Очолюю ВОППГП 
з 2015

Вважаю своїми основними 
напрямками теми:
робота з кризами та травмою;
методологія ведення різних груп;
екзистенційні аспекти методу;
тема ідентичності
 

Немного о себе.

Клинический психолог. Ведущий тренер ВОППГП, супервизор, гештальт-терапевт, руководитель сообщества.

Занимаюсь психологией с 1989 года. Гештальт-терапией с 1998. Преподаю с 2000. Возглавляю ВОППГП с 2015

Считаю своими основными направлениями темы:

работа с кризисами и травмой;

методология ведения различных групп;

экзистенциальные аспекты метода;

тема идентичности