Членство в спільноті НАГТУ

Членами НАГТУ є професіонали та учасники програм підготовки, які працюють в гештальт-підході, признають Кодекс професійної етики, підтверджують своє членство участю в конференціях, публікаціях, зборах спільноти, безперервним професійним ростом та членськими внесками.

Членом спільноти може бути учасник програми підготовки або сертифікований гештальт-терапевт, який визнає Статут, Кодекс професійної етики, оплачує щорічні внески. 

Член спільноти може проводити заходи в рамках гештальт-підходу згідно зі своїм статусом у спільноті, отримувати інформацію про інші заходи товариства та брати в них участь.

Професійні статуси у спільноті:

  1. Асоційоване членство (асоційованим членом може бути будь-яка фізична особа, яка цікавиться гештальт – терапією, підписала заяву на набуття статусу асоційованого члена в НАГТУ, згодна дотримуватися Статуту та Етичного кодексу НАГТУ);
  2. Акредитоване членство (це акредитовані члени спільноти у статусах терапевтів та супервізорів);
  3. Повне членство (відповідає тренерським статусам у спільноті);
  4. Дійсне членство (сертифіковані гештальт-терапевти з нашого та будь-яких інших гештальт-терапевтичних спільнот, які бажають бути членами національної асоціації України під егідою EAGT, та відповідають вимогам до такого членства).

Оплата членських внесків членами спілки

Члени НАГТУ оплачують щорічний внесок. Термін внеску поточного року – до 1 квітня. 

Оплата здійснюється у гривнях згідно з офіційним курсом Національного Банку України на момент оплати за банківськими реквізитами.

У разі виникнення питань щодо сплати членських внесків можна звертатися до секретарів спілки.

  1. отримувати допомогу та консультації у здійсненні статутних цілей НАГТУ;
  2. брати участь у статутній діяльності та заходах НАГТУ;
  3. брати участь у Загальних зборах, обирати та бути обраними до керівних органів НАГТУ;
  4. вносити пропозиції, заяви та скарги до керівних органів;
  5. отримувати інформацію та пояснення про діяльність НАГТУ, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних.

Припинення членства в НАГТУ відбувається на підставі:

Членство в НАГТУ автоматично припиняється у разі смерті фізичної особи.

Припинення членства має наслідком і припинення перебування особи на посаді в НАГТУ.

Виконавчий Директор приймає рішення про виключення члена НАГТУ у випадку: