Фахiвцi

Наталія Артаміна

Акредитований терапевт
Київ

Ксенія Артюх

Акредитований супервізорАкредитований терапевтАсоційований тренер
Одеса

Ганна Артющенко

Акредитований терапевт
Одеса

Tатьяна Асланян

Акредитований терапевт
Слов'янськ

Евгения Атаманчук

Акредитований терапевт
Дніпро

Соломия Атаманчук

Акредитований терапевт
Львів

Оксана Бабенко

Акредитований терапевт

Дар‘я Бадьїна

Акредитований терапевт

Олена Баєва

Акредитований терапевтАкредитований супервізорПровідний тренерСертифікат EAGT
Одеса, Онлайн

Зоряна Базилевич

Акредитований терапевт
Львів

Анна-Кристина Байда

Акредитований терапевт
Київ

Марія Байман

Сертифікований терапевт
Онлайн

Диана Бакри-Тютик

Акредитований терапевт
Київ

Марина Банделюк

Акредитований терапевт

Лариса Бандура

Акредитований терапевт
Одеса

Анна Барабаш

Акредитований терапевт

Татьяна Барамыкова

Акредитований супервізорАкредитований терапевт
Київ

Анна Барановская

Акредитований супервізорАкредитований терапевт
Київ

Ліна Барінова

Акредитований терапевтСертифікат EAGT
Одеса

Олександр Бачеріков

Акредитований терапевт
Київ