Навчання на першому та другому ступені

Базовий курс

Базовий курс підготовки гештальт-терапевтів включає в себе перший та другий ступені програми, які включають 24 триденні сесії (модулі). Перший ступінь включає 6 триденних сесій, другий ступінь – 18 триденних сесій.

Навчання на першому ступені

Перший ступінь «Основи гештальт-терапії» знайомить з основами гештальт-терапії. Учасники отримують знання відносно основних теоретичних понять гештальт-підходу та принципів гештальт-терапії.

Робота на першому ступені включає в себе:

Тривалість: 180 академічних годин. Шість триденних сесій, тривалістю 30 годин кожна (22,5 астрономічні години без перерви на обід) – п’ятниця, субота, неділя. Перерви між сесіями – 1,5–2 місяці. Цей термін є найбільш оптимальним для асиміляції матеріалу триденної сесії. Тому тривалість першого ступеня складає 1–1,5 року.

Перший ступінь передбачає теоретичну підготовку з таких тем:

Вказані вище теми є необхідним мінімумом стандарту підготовки гештальт-терапевтів і можуть бути доповнені іншими темами програм підготовки гештальт-терапевтів.

На першому ступені учасникам програми рекомендується почати проходження особистої терапії в акредитованого гештальт-терапевта.

Проходження інтенсиву в клієнтській ролі є рекомендованим, але не є обов’язковою вимогою в рамках програми першого ступеня.

Після завершення програми першого ступеня (з урахуванням повного проходження 6-ти навчальних сесій) учасникам видається сертифікат, який дає право продовжити програму навчання на другому ступені. Термін дії даного сертифікату – три роки.

Керівник має право видати сертифікат відповідного зразка за умови реєстрації програми згідно з правилами реєстрації проєкту першого ступеня (див. розділ Порядок реєстрації першого ступеня).

У рамках програми першого ступеня студентом може бути пропущено не більше однієї триденної сесії. У разі якщо пропусків 2 і більше, то пройдені сесії можуть бути враховані як години групової терапії, а програму учаснику необхідно пройти із самого початку.

Пропуск сесії на першому ступені НЕ передбачає відпрацювання з іншою групою першого ступеня.

На розсуд керівника програми відпрацювання однієї пропущеної сесії може бути здійснено шляхом самостійного опрацювання теоретичного матеріалу пропущеної сесії і відвідування малої терапевтичної групи в кількості 30 годин. Ведучим такої групи повинен бути акредитований гештальт-терапевт.

Програми першого ступеня без теоретичних блоків такими не вважаються і не можуть бути зараховані.

Навчання на другому ступені

Другий ступінь «Теорія і практика гештальт-терапії» – професійна підготовка гештальт-терапевтів, що включає глибоке вивчення теорії гештальт-підходу, оволодіння практичними навичками роботи гештальт-терапевта, проходження учасниками програми особистої і групової терапії, отримання супервізії своєї роботи, початок практики роботи з клієнтами (включаючи роботу з іншими учасниками групи під час сесій, роботу в малих групах – «трійках», у позиції терапевта), участь в інтенсивах (у позиціях клієнта і терапевта), участь у конференціях, проходження спеціалізацій, організація власної практики під супервізією, написання сертифікаційної роботи (кейсів – опис випадків роботи з клієнтами) і сертифікацію (демонстрацію роботи з її супервізією і оцінкою).

Студенти навчальних програм, які закінчили перший ступінь за вказаною вище програмою, можуть продовжити навчання на другому ступені. До програми другого ступеня можуть приєднатися і слухачі, які закінчили перший ступінь і в альтернативній програмі підготовки гештальт-терапевтів (рішення про це приймає керівник програми, запитуючи відомості про пройдені на першому ступені теми і, при необхідності, пропонуючи такому слухачеві варіанти відпрацювання академічної різниці).

Програма другого ступеня (18 триденних сесій) включена до базової програми підготовки гештальт-терапевтів. 

Вивчення теорії гештальт-підходу в програмі другого ступеня підготовки гештальт-терапевтів поглиблює знання з урахуванням теоретичного матеріалу, що викладається в рамках першого ступеня підготовки. Загалом теоретична підготовка програм першого та другого ступенів включає в себе наступні теми:

Обов’язкові теми

Тематичне наповнення курсу підготовки відображає суть навчання і може не відповідати переліку тем сесій у конкретній програмі. Логіку і фокус викладу визначає керівник програми в залежності від динаміки і складу конкретної групи.

При цьому обов’язковими в програмі базового курсу є теми:

Процес навчання на другому ступені крім програми другого ступеня включає в себе ряд обов’язкових навчальних і терапевтичних заходів (див. Сертифікаційні вимоги на другому ступені).

Сесії другого ступеня відпрацьовуються в такому порядку: пропущена тема відпрацьовується з іншою навчальною групою і відпрацювання підтверджується тренером групи записом в заліковій книжці. Порядок оплати пропуску визначається ведучим тренером проєкту.

Слухач, який закінчив програму першого і другого ступенів, завершує базовий курс підготовки гештальт-терапевтів, що включає в себе 24 триденні сесії (у тому числі 6 сесій першого ступеня) тривалістю 30 академічних годин кожна (22,5 астрономічні години без перерви на обід), з них: 

Після завершення базового курсу підготовки гештальт-терапевтів слухач отримує документ, що підтверджує участь у програмі підготовки.

При виконанні всіх вимог (див. Сертифікаційні вимоги на другому ступені) слухач може демонструвати свою роботу запрошеному незалежному супервізору в статусі провідного тренера на сертифікаційній сесії. 

Якщо слухач з якихось причин не виходив на сертифікацію зі своєю групою, то він має право сертифікуватися з іншою групою, виконавши всі вимоги програми  (див. Сертифікаційні вимоги на другому ступені).

Право сертифікуватися з іншою групою, виконавши всі вимоги програми, зберігається протягом 3-х років з моменту завершення навчання на другому ступені. 

У разі якщо учасник не вкладається в цей термін, перед сертифікацією він повинен пройти: