Обов’язки керівника програми першого і другого ступеня

Серед обов’язків керівника програми виділено такі, що є першочерговими:

  1. Керівник транслює норми культури в спільноті, інформує про Кодекс професійної етики.
  2. Інформує студентів про організацію НАГТУ і умовах членства, про сайт організації.
  3. Організовує і забезпечує якісний навчальний процес у рамках чітких і прозорих границь програми. Не допускає формування неетичної взаємодії зі студентами (наполегливе запрошення до себе в особисту терапію, некоректні відгуки про колег та ін.).
  4. Супроводжує студентів навчальної групи в процесі навчання при вирішенні поточних організаційних складнощів (наприклад, відпрацювання пропущених сесій і т. ін.).
  5. Взаємодіє з командою підготовки студента (терапевт, супервізор, тренер інтенсиву, супервізори трійок) на основі колегіальності, з урахуванням етичних принципів. Акредитовані терапевти і супервізори мають можливість у складних ситуаціях, при необхідності, вступити в діалог з керівником програми клієнта/супервізанта.
  6. Інформує студентів про етичні норми, особливості навчальних програм, стандарти і умови сертифікації.
  7. Контролює правильне заповнення облікових книжок учасниками програм підготовки. Вказує пропущені сесії; а також сесії, які студент з форс-мажорних обставин пройшов в режимі онлайн.
  8. Організовує процедуру сертифікації. При завершенні базового курсу складає зведену таблицю з інформацією про виконання вимог програми для допуску до сертифікації. Дана інформація зберігається для розгляду конфліктних випадків, пов’язаних з допуском до сертифікації студентів, які не виконали вимоги навчальної програми.
  9. При підготовці до сертифікації збирає кейси студентів, які розподіляє рецензентам особисто. Важливо, щоб рецензент був незалежним колегою до студента, без подвійних стосунків. Керівник програми будує колегіальні стосунки з рецензентом, намагаючись виключати тиск на результат рецензування.