Процедура та норми переакредитації

КОЖЕН СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ Є ДІЙСНИМ ВПРОДОВЖ 5 РОКІВ

Кожні 5 років ви маєте пройти процедуру переакредитації.

Документи на переакредитацію подаються до завершення терміну дії поточної акредитації фахівця (кінцевий термін вказаний у Вашому сертифікаті).

** Фахівці, які останній раз акредитовувались у листопаді 2020 року чи раніше, проходять процедуру переакредитації до завершення 2025 року.

Після подачі документів (пошта reaccreditation.nagtu@gmail.com) та їх перевірки секретарями Спільноти переакредитація відбувається рішенням Професійної ради, крім випадків, описаних нижче

ПРОВІДНІ ТРЕНЕРИ ПРОХОДЯТЬ ПЕРЕАКРЕДИТАЦІЮ ПУБЛІЧНО, на загальних зборах

У випадку, коли акредитацію фахівця будь-якого рівня було відхилено або призупинено, його акредитація відбувається на загальних зборах Спільноти за нормами первинної акредитації (пошта akkreditac@gmail.com).

Ці вимоги треба набрати за 5 років, з моменту останньої акредитації до переакредитації.

1. Не менш ніж 20 годин індивідуальної супервізії у супервізора, акредитованого НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі)

2. Не менш ніж 30 годин підвищення кваліфікації (участь у конференціях, інтенсивах, теоретичних семінарах, авторських курсах, спеціалізаціях, які проводяться акредитованими спеціалістами НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі))

3. 50 годин участі як терапевта у супервізійній групі, у супервізора, акредитованого НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі) /інтервізійній групі, учасники якої є акредитованими терапевтами НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі)

4. Відсутність незакритогорозгляду справи претендента в Етичній комісії або у Конфліктній комісії (у цьому випадку переакредитація відкладається до моменту надходження висновку Етичної або Конфліктної комісії чи виконання претендентом умов, накладених рішенням Етичної або Конфліктної комісії)

5. Опис практики терапевта на момент переакредитації

Ці вимоги треба набрати за 5 років, з моменту останньої акредитації до переакредитації.

1. Не менш ніж 20 годин індивідуальної супервізії у супервізора, акредитованого НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі)

2. Не менш ніж 30 годин підвищення кваліфікації (участь у конференціях, інтенсивах, теоретичних семінарах, авторських курсах, спеціалізаціях, які проводяться акредитованими спеціалістами НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі))

3. 50 годин участі як супервізора та терапевта у супервізійній групі, у супервізора, акредитованого НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі) /інтервізійній групі, учасники якої є акредитованими терапевтами НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі)

4. Участь у конференції в якості доповідача, ведучого процес-груп, майстерні або дискусії, або написання наукових публікацій (статей, участь у монографії тощо), участь в перекладі іншомовної статті, проведення наукових досліджень з опублікованими результатами

5. Відсутність незакритогорозгляду справи претендента в Етичній комісії або у Конфліктній комісії (у цьому випадку переакредитація відкладається до моменту надходження висновку Етичної або Конфліктної комісії чи виконання претендентом умов, накладених рішенням Етичної або Конфліктної комісії)

6. Опис практики терапевта і супервізора на момент переакредитації

Ці вимоги треба набрати за 5 років, з моменту останньої акредитації до переакредитації.

1. Не менш ніж 20 годин індивідуальної супервізії у супервізора, акредитованого НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі)

2. Не менш ніж 30 годин підвищення кваліфікації (участь у конференціях, інтенсивах, теоретичних семінарах, авторських курсах, спеціалізаціях, які проводяться акредитованими спеціалістами НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі))

3. 50 годин участі як супервізора та терапевта у супервізійній групі, у супервізора, акредитованого НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі) /інтервізійній групі, учасники якої є акредитованими терапевтами НАГТУ/EAGT (за виключенням спеціалістів інституцій, зареєстрованих у країні-агресорі)

4. Участь у конференції в якості доповідача, ведучого процес-груп, майстерні або дискусії, або написання наукових публікацій (статей, участь у монографії тощо), участь в перекладі іншомовної статті, проведення наукових досліджень з опублікованими результатами

5. Відсутність незакритого розгляду справи претендента в Етичній комісії або у Конфліктній комісії (у цьому випадку переакредитація відкладається до моменту надходження висновку Етичної або Конфліктної комісії чи виконання претендентом умов, накладених рішенням Етичної або Конфліктної комісії)

6. Опис практики тренера на момент переакредитації, яка підтверджується або відомостями про випуски груп,або відгуками акредитованих тренерів НАГТУ, з якими за цей час було спільне ведення груп, або які запрошували у свої навчальні проєкти

7. Відвідування методичних семінарів та загальних зборів спільноти

У тих випадках, коли фахівець не проходить переакредитацію вчасно, він отримує статус «умовно акредитований» протягом року, після чого, якщо переакредитація так і не відбулася, фахівець позбавляється акредитації і втрачає членство у НАГТУ