Пілотний проєкт «РОБОТА З СІМ’ЄЮ В УМОВАХ КРИЗИ. ГЕШТАЛЬТ ПІДХІД»

Модуль 1. Основи сімейної терапії, порівняльний аналіз різних підходів. Особливості гештальт-підходу. 

Історія сімейної терапії (М. Боуен, В. Сатир, Вітакер, С.Мінухін, Д. Віннікот, Палаццолі). Порівняльний аналіз різних психотерапевтичних підходів у роботі з сім’єю. Особливості гештальт підходу Дж. Зінкера та М.-С. Лобб. Погляд на сім’ю, як цілісне утворення, як на соціальну та польову систему.

Модуль 2. Основні закони сімейних системФункції та ресурси сім’ї. 

Закон гомеостазу та закон развитку (А. Шемен). Етапи розвитку сім’ї (Д. Хейлі, С. Мінухін). Динаміка у парі. Відцентрові та доцентрові сили в сім’ї: потреби в близькості і прив’язанності та свободі і диференціації. Феномени функціонування кордонів сім’ї. Функціональні та дисфункціональні сім’ї.

Модуль 3. Цикл контакту сім’ї. Творчі та діагностичні методи для роботи з сім’єю.  Част. 1

Життєвий цикл нуклеарної сім’ї. Потреби сім’ї на кожному з етапів. Загальні поняття про нормативні та ненормативні кризи (розлучення, хвороба, втрата, зрада).

Первинне інтерв’ю, циркулярне інтерв’ю, парадоксальні техніки та ін., направлені на зміну звичної поведінки членів сім’ї.

Організація процесу роботи з сім’єю. Форми та формати роботи з сім’єю: індивідуальна, парна, з нуклеарною та розширеною сім’єю; з одним терапевтом та ко-терапевтичною парою. Найбільш розповсюджені помилки в роботі терапевта. Структура першої зустрічі, укладення контракту, особливості роботи в ко-терапії.

Модуль 4. Творчі та діагностичні методи для роботи з сім’єю. Част. 2.

Вплив сімейних історій, міфів та сценаріїв, незавершених ситуацій минулих поколінь на формування контактної інтенціональності в сім’ї.  Міжпоколінча передача сімейних традицій.

Сімейний симптом (М. Боуен). «Генограма» як метод сімейної терапії для виявлення сімейних проблем поколінь. Побудова генограми та її аналіз.

Модуль 5. Нормативні кризи. Прийняття нових ролей у подружньому житті: партнерства, батьківства та ін, їх завершення. 

Перехід від пари до сім’ї. Вибір партнерів, сприйняття відмінностей особистостей, конфлікти очікувань одне від одного. Етап батьківства – визначення правил та встановлення кордонів батьки-діти. Конкуренція різних підсистем: старшого покоління з батьками, дітей з батьками, тощо… Вплив появи дитини на сексуальне та психоемоційне життя подружжя.

Модуль 6. Гендерний аспект подружніх стосунків. 

Гендерна ідентичність. Ролі чоловіка та жінки в сім’ї. Стереотипи виховання та сприйняття образу чоловіка та жінки. Розподіл обов’язків в сім’ї, потреби партнерів. Взаємодія батьків з дітьми однієї та притилежної статі. Зміна форматів стосунків та сприйняття партнерів на різних етапах розвитку сім’ї з точки зору гендерних соціальних інтроектів. Компенсаторні механізми при зміні форматів або втраті партнера (зрада, розлучення, ревнощі). Їх вплив на виховання дітей.

Модуль 7. Відкритість, сексуальність та агресія в сім’ї. 

Поняття відкритості, агресії та сексуальності, їх взаємозв’язок. Чоловіча та жіноча сексуальність. Вплив на сексуальність психологічних установок та обставин. Сексуальна дисфункція в батьківській парі. Сором та провина за прояви сексуальності у сімейних стосунках. Сексуальна просвіта та виховання дітей в сім’ях. Жорстокість та насильство в сім’ї.

Модуль 8. Ненормативні кризи.

Феноменологія кризи. Зрада. Розлучення. Інцест. Тяжка хвороба. Смерть члена сім’ї. Переживання ситуацій горя та травми в сімейній системі. (Оліфирович, Моховиков). Травма як організуючий феномен та симптом сімейної системи.

Модуль 9. Сімейна система в умовах ненормативної соціальної кризи – війни. Розлука, втрата члена сім’ї, тощо. Відновлення гомеостазу родини.

Робота з сім’ями щодо адаптації до нових умов життя: виживання, вимушена розлука, вимушена зміна проживання. Робота з сім’ями та парами в умовах кризи. Втрата спонтаності самоідентифікації під тиском соціальних реалій, звичних ролей ідентичності, переоцінка можливостей і цінностей сім’ї. Життя з нуля, «знайомство» заново з партнером, який повернувся з війни, полону. Компенсаційна присутність дитини.

Модуль 10. Сертифікація авторського курсу. Сертифікуючий тренер – провідний тренер ВСППГП Таїсія Тадика.

 

На протязі всього курсу проводитиметься знайомство та відпрацювання в потрібний момент творчих методів та експериментів у роботі з сім’єю: арт-терапія, скульптура сім’ї, метафори, метафоричні асоціативні карті та казкотерапія, системний сімейний тест Герінга (розстановки на дошці).

Курс складає 9 дводенок та закінчується сертифікацією. Форма навчання змішана – офлайн та онлайн.

Автори програми

Наталія Міхліна – дійсний тренер ВСППГП, супервізор, гештальт терапевт, спеціалізація «Інтегративна сімейна терапія. Гештальт підхід у роботі з сім’єю» (2008р).

Павло Міхлін – тренер ВСППГП, супервізор, гештальт терапевт, спеціалізація «Інтегративна сімейна терапія. Гештальт підхід у роботі з сім’єю» (2008р). Як запрошений тренер має два випуски сімейної спеціалізації «Робота з парами в гештальт терапії».