ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ у ГЕШТАЛЬТ-ПІДХОДІ

Пілотний проект спеціалізації має на меті засвоєння психотерапевтами нових і розвиток вже існуючих психотерапевтичних ідентичностей.

Через поглиблене знайомство з концепцією Self, як вона вибудувана в польовій міжособистісній парадигмі гештальт-підходу, ми плануємо допомогти учасникам розширити репертуар інструментів і стилів контакту, які комфортно для себе, спираючись на отримані додаткові знання і досвід, зможе підтримувати кожен з учасників проекту, що, в свою чергу, сприятиме розширенню їхньої практики через можливість залучення до терапії тих клієнтів, співпраця з якими на початку проекту наражається на ті чи інші обмеження психотерапевта.

В теоретичній частині передбачено поглиблений розгляд моделі Self, запропонованої у “Теорії гештальт-терапії” ПХГ і подальші напрацювання наступних поколінь гештальтистів: “емерджентне” Self Пітера Філіпсона, “інтеграційне” Self Гордона Уілера, “поліфонічне” Self Жан-Марі Робіна та Спаньоло Лобб, рівні розвитку Self Володимира Кулішова. Автори проекту, спираючись на ідеї Ірвіна Польстера, пропонують своє розуміння зв’язку внутрішнього світу особистості та зовнішнього (в першу чергу соціального) середовища саме через способи організації суб’єктом контакту, що інтегруються у цілісну Self-систему, внутрішнім відповідником якого є система внутрішніх ідентичностей суб’єкта, що знаходиться в динамічному процесі постійного розвитку, а засобом/інструментом такого розвитку якраз і є здатність суб’єкта вступати в і втримувати контакт того чи іншого рівня.

Дається огляд більш і менш відомих теорій розвитку, запропонованих різними авторами, зокрема: концепція психосексуального розвитку Фройда, епігенетична теорія Еріксона, критичні періоди і провідна діяльність вікового періоду Виготського, рівні розвитку стосунків Уайнхолдів. Теорія розвитку, на яку спирається сам гештальт-підхід, викладається за найбільш повним, на думку ведучих проекту, узагальненням Джованні Салоніа.

Кожна із запропонованих до розгляду теорій співвідноситься з уявленнями гештальт-підходу, при чому особлива увага приділяється можливості несуперечливої інтеграції та асиміляції різноманітних ідей інших напрямків психотерапії, і їх якісна трансформація з індивідуалістичної парадигми у міжособистісну (польову).

Передбачено підготовка теоретичних доповідей учасниками проекту на одну з тем, заявлених у проекті.

Експерименти, що будуть запропоновані учасникам, мають на меті поглиблення і розширення  усвідомлення своїх психотерапевтичних особливостей, що мають своїм витоком особисту історію терапевта і слугують як перевагами, так і обмеженнями його психотерапевтичних можливостей. А також: розширення психотерапевтичного інструментарію психотерапевта, розширення можливостей стилів психотерапевтичної роботи і, як наслідок, розширення психотерапевтичної практики.

Серед гештальт-терапевтів нашої спільноти помічена тенденція обмежувати (свідомо чи неусвідомлювано) об’єм власної практики через виключення певних категорій клієнтів або тем, з якими колеги не беруться працювати. До прикладу: парна або сімейна терапія, терапія з дітьми та підлітками, ведення груп, теми залежності, травматичний досвід, історії втрат і горювання, тощо. Безумовно, аби працювати з такими сферами людського життя, необхідна додаткова підготовка у тій чи іншій сфері. Але “базові” обмеження терапевтів частіше пов’язані з їх особистими історіями, що ускладнюють роботу з тим чи іншим матеріалом. Ми бачимо своїм завданням надати можливість учасникам проекту звернутися до власних ще не досліджених або недостатньо “оброблених” пластів ідентичності, що уможливить їх подальшу роботу з клієнтами і темами, що були поза межами їх професійних компетенцій до участі в проекті.

Критерієм сертифікації є представлення учасником письмового есею про динаміку змін своїх психотерапевтичних ідентичностей, що він їх зазнає за період проходження спеціалізації і зацікавлене обговорення прочитаної роботи з групою, ведучими проекту та сертифікуючим тренером. А також сертифікаційна робота з подальшою супервізією.

Модулі (6 основних плюс 7-й – сертифікаційний)

Модуль 1
Огляд теорій розвитку, розроблених представниками різних напрямків психотерапії і співвіднесення їх з парадигмою гештальт-підходу.

Модуль 2
Узагальнене уявлення про рівні розвитку Self. Порівняння етапів і механізмів розвитку основних відомих концепцій розвитку (Фрейд, Еріксон, Виготський, Даніель Стерн).

Модуль 3
Self-процес у формуванні особистої історії та час виникнення у взаємодії зі значущими іншими основних способів організації контакту. Можливості й умови їх трансформації на способи переривання контакту.

Модуль 4
Діагностичні маркери впізнавання способів переривання контакту. Тактики і стратегії роботи зі способами організації контакту, що трансформувалися у його переривання.

Модуль 5
Розпізнавання, обробка, зміни сталих способів організації контакту та патернів побудови стосунків на всіх рівнях постійно повторюваних  реляційних тем (трансферні процеси у психотерапевтичному процесі). Середовищний, функціональний, об’єктний і суб’єктний рівні розвитку Self. Експеримент як основне поле взаємодії Selves та набуття нового досвіду.

Модуль 6
Робота з асиміляцією досвіду . Перехідні процеси на етапах розвитку Self . Кризові явища як частина нового досвіду. Присвоєння нових частин ідентичності. Постійний рух змін як основа Self .

Модуль 7
Сертифікаційний

Ведучі проекту

Арсірій Олена – практичний психолог, сертифікований та акредитований гештальт-терапевт спільноти НАГТУ (Національна Асоціація Гештальт Терапевтів України). Має додаткові спеціалізації: “Робота з кризами й травмами”, “Психосоматика”, “Екзистенційна парадигма у гештальт-підході”. Досвід психотерапевтичної практики в гештальт-підході з 2014, досвід роботи з групами з 2018-го. Сертифікат: 241114-01, кваліфікація “гештальт-терапевт”.

Степаненко Володимир – практичний психолог, сертифікований та акредитований гештальт-терапевт, супервізор, асоційований тренер спільноти НАГТУ (Національна Асоціація Гештальт Терапевтів України). Базова освіта медична, Київський Медичний Інститут імені Богомольця (1982-88). Додаткові спеціалізації: “Чоловіча та жіноча ідентичність”, “Робота з сімейними системами у гештальт-підході”, “Робота з дітьми та підлітками”, “Організаційне консультування”, “Теорії розвитку особистості в сучасній психотерапії”.

Досвід психотерапевтичної практики з 2006, роботи з групами з 2010. Сертифікати: 051021-02, кваліфікація “гештальт-терапевт”; 111203-28, кваліфікація “супервізор та ведучий груп”

Місце проведення: Київ, Поділ, живі зустрічі. Ціна 3-денного модуля (30 академічних годин) 150 USD.