Про організацію

Хто ми?

Національна Асоціація гештальт-терапевтів України (НАГТУ) – громадська організація, яка являє добровільне об’єднання професіоналів у сфері психології та психотерапії.

Асоціація відкрита до співпраці для всіх, зацікавлених в навчанні та розвитку гештальт-терапії, осіб та організацій, на основі взаємної поваги та визнання в рамках своїх компетенцій.

Чим ми займаємося?

НАГТУ є зареєстрованою національною організацією в складі EAGT, в статусі NOGT (національної організації гештальт-терапії). Відповідно до положень EAGT, статус NOGT означає, що НАГТУ є офіційно визнаною парасольковою організацією, яка уповноважена представляти EAGT в Україні та представляти всі інші гештальт-організації, інститути та окремих гештальт-терапевтів України в EAGT. NOGT діє як професійна організація для своїх індивідуальних членів, а також просуває і підтримує гештальт-терапію в країні. EAGT визнає тільки одну професійну парасолькову організацію від кожної країни в якості офіційної NOGT.

Серед іншого це означає, що НАГТУ уповноважена і зобов’язана адресувати етичні та професійні конфлікти з участю інших гештальт-організацій та гештальт-терапевтів України, скарги щодо яких були спрямовані в EAGT.

НАГТУ всебічно розвиває гештальт-підхід в Україні, у тому числі:

Яка наша історія та географія?

Програма підготовки, що реалізується членами НАГТУ, відповідає стандартам Європейської асоціації гештальт-терапії.

Гештальт-спільнота в Україні почала свій розвиток 1996 року. Випуск перших гештальт-терапевтів відбувся в Одесі. Через 25 років географія програми підготовки та практичних заходів охоплює всі регіони України.

Першим керівником гештальт-спільноти України був Олександр Миколайович Моховіков. 

У формі Всеукраїнської громадської організації ми існуємо з 2015 року.

З жовтня 2021 року Європейська асоціація гештальт-терапії визнала Всеукраїнську спілку психологів, що практикують гештальт-підхід, «Український гештальт інститут» дійсною національною асоціацією гештальт-терапії (NOGT), що представляє школу гештальт-терапії в Україні.

Як ми влаштовані?

НАГТУ здійснює свою діяльність на основі Статуту.

У спільноті діють Загальні збори членів НАГТУ, Професійна рада, Етична комісія та Конфліктна комісія.

Загальні збори – вищий колегіальний орган управління організації. Загальні збори уповноважені приймати рішення про прийом нових членів спілки, підтверджувати їх професійний статус.

Загальні збори спілки проходять два рази на рік. 

Рішення загальних зборів зберігаються в протоколах.

Професійна рада (ПР) є постійно діючим органом управління НАГТУ. ПР сформована для підтримки якості підготовки гештальт-терапевтів, професійного рівня гештальт-терапії та супервізії на основі стандартів ЄАГТ.

ПР збирається з вересня до травня двічі на місяць та при потребі; уповноважена приймати рішення про заходи спільноти, програми підготовки тощо.

Рішення Професійної ради фіксуються в протоколах.

Члени спільноти подають заявки на проведення семінарів, конференцій, груп, програм гештальт-терапії. ПР підтверджує відповідність заходів гештальт-підходу.

Члени Професійної ради: Повереннова Алла Геннадіївна (президент НАГТУ), Кулішов Володимир Володимирович (віце-президент НАГТУ), Ситник Сергій Іванович (віце-президент НАГТУ), Коссе Олена Афанасіївна, Шевченко Георгій Миколайович, Тадика Таїсія Миколаївна, Соловйова Ніна Сергіївна, Гончарук Євген Олександрович, Гончарук Єлизавета Сергіївна, Тадика Катерина Іванівна, Паценко Олег Юрійович, Стасюк Марія Миколаївна.

Етична комісія – постійно діючий при Професійній раді орган. Комісія створена для підтримки та регулювання професійних стосунків між терапевтом та клієнтом, терапевтом та супервізором, тренером та студентом на основі Кодексу професійної етики НАГТУ

Кодекс професійної етики повністю відповідає стандартам та узгоджений з комітетом з етики ЄАГТ. На основі рекомендацій комісії Профрада приймає рішення з питань етики в спільноті.

Склад Етичної комісії затверджується на загальних зборах НАГТУ. На даний момент в комісію входять Тадика Катерина Іванівна (голова), Кулішов Володимир Володимирович, Гончарук Євген Олександрович, Абдулліна Євгенія Олександрівна, Новосьолов Андрій Вікторович, Бєлькіна Юлія Борисівна і Марценюк Роман Богданович. Для вирішення окремих питань в ЕК можуть запрошуватися інші члени спільноти. Детальніше з порядком та принципами роботи Етичної комісії можна ознайомитися тут.

Конфліктна комісія – постійно працюючий орган НАГТУ, створений для врегулювання професійних конфліктів. Конфліктна комісія збирається з членів професійної спільноти, в тому числі Професійної ради спільноти за наявності заяви від члена спільноти. Звернення до конфліктної комісії необхідно надсилати за адресою gestalt.mediation@gmail.com

Членство в спільноті НАГТУ