Про організацію

Хто ми?

Всеукраїнська спілка психологів, що практикують гештальт-підхід «Український гештальт інститут» (ВСППГП) – громадська організація, яка являє добровільне об’єднання професіоналів у сфері психології та психотерапії.

Спілка відкрита до співпраці для всіх, зацікавлених в навчанні та розвитку гештальт-терапії, осіб та організацій, на основі взаємної поваги та визнання в рамках своїх компетенцій.

Чим ми займаємося?

ВСППГП всебічно розвиває гештальт-підхід в Україні, у тому числі:

Яка наша історія та географія?

Програма підготовки, що реалізується членами ВСППГП, відповідає стандартам Європейської асоціації гештальт-терапії.

Гештальт-спільнота в Україні почала свій розвиток 1996 року. Випуск перших гештальт-терапевтів відбувся в Одесі. Через 25 років географія програми підготовки та практичних заходів охоплює всі регіони України.

Першим керівником гештальт-спільноти України був Олександр Миколайович Моховіков. 

У формі Всеукраїнської громадської організації ми існуємо з 2015 року.

З жовтня 2021 року Європейська асоціація гештальт-терапії визнала Всеукраїнську спілку психологів, що практикують гештальт-підхід, «Український гештальт інститут» дійсною національною асоціацією гештальт-терапії (NOGT), що представляє школу гештальт-терапії в Україні.

Як ми влаштовані?

ВСППГП здійснює свою діяльність на основі Статуту.

У спільноті діють Загальні збори членів ВСППГП, Професійна рада, Етична комісія та Конфліктна комісія.

Загальні збори – вищий колегіальний орган управління організації. Загальні збори уповноважені приймати рішення про прийом нових членів спілки, підтверджувати їх професійний статус.

Загальні збори спілки проходять два рази на рік: у Києві та Одесі. 

Рішення загальних зборів зберігаються в протоколах.

Професійна рада (ПР) є постійно діючим органом управління ВСППГП. ПР сформована для підтримки якості підготовки гештальт-терапевтів, професійного рівня гештальт-терапії та супервізії на основі стандартів ЄАГТ та МГІ.

ПР збирається з вересня до травня двічі на місяць та при потребі; уповноважена приймати рішення про заходи спільноти, програми підготовки тощо.

Рішення Професійної ради фіксуються в протоколах.

Члени спільноти подають заявки на проведення семінарів, конференцій, груп, програм гештальт-терапії. ПР підтверджує відповідність заходів гештальт-підходу.

Члени Професійної ради: Повереннова Алла Геннадіївна (президент ВСППГП), Кулішов Володимир Володимирович (віце-президент ВСППГП), Ситник Сергій Іванович (віце-президент ВСППГП), Коссе Олена Афанасіївна, Шевченко Георгій Миколайович, Тадика Таїсія Миколаївна, Соловйова Ніна Сергіївна, Гончарук Євген Олександрович, Парінова Єлизавета Сергіївна, Тадика Катерина Іванівна, Паценко Олег Юрійович, Стасюк Марія Миколаївна.

Етична комісія – постійно діючий при Професійній раді орган. Комісія створена для підтримки та регулювання професійних стосунків між терапевтом та клієнтом, терапевтом та супервізором, тренером та студентом на основі Кодексу професійної етики ВСППГП

Кодекс професійної етики повністю відповідає стандартам та узгоджений з комітетом з етики ЄАГТ. На основі рекомендацій комісії Профрада приймає рішення з питань етики в спільноті.

Склад Етичної комісії затверджується на загальних зборах ВСППГП. На даний момент в комісію входять: Тадика Катерина Іванівна (голова), Кулішов Володимир Володимирович і Тадика Таїсія Миколаївна. Для вирішення окремих питань в ЕК можуть запрошуватися інші члени спільноти. Детальніше з порядком та принципами роботи Етичної комісії можна ознайомитися тут.

Конфліктна комісія – постійно працюючий орган ВСППГП, створений для врегулювання професійних конфліктів. Конфліктна комісія збирається з членів професійної спільноти, в тому числі Професійної ради спільноти за наявності заяви від члена спільноти. Звернення до конфліктної комісії необхідно надсилати за адресою gestalt.mediation@gmail.com

Членами ВСППГП є професіонали та учасники програм підготовки, які працюють в гештальт-підході, признають Кодекс професійної етики, підтверджують своє членство участю в конференціях, публікаціях, зборах спільноти, безперервним професійним ростом та членськими внесками.

Членом спільноти може бути учасник програми підготовки або сертифікований гештальт-терапевт, який визнає Статут, Кодекс професійної етики, оплачує щорічні внески. 

Член спільноти може проводити заходи в рамках гештальт-підходу згідно зі своїм статусом у спільноті, отримувати інформацію про інші заходи товариства та брати в них участь.

Членство в спільноті може бути призупинено в таких випадках:

Оплата оргвнесків членами спілки

Члени ВСППГП оплачують щорічний внесок. Термін внеску поточного року – до 1 квітня.  Розмір і порядок оплати:

Записатися на захід