Мета спец курсу – знайомство з різноманітними теоретичними конструктами, філософськими концептами теорій особистості.

Дослідження базових понять, принципів та методологій провідних теорій особистості.

Важливими  завданнями спец курсу є :

Ознайомити учасників з існуючими теоріями особистості, сформувати аналітичне розуміння психічних явищ, дати практичні основи діагностичних методів в рамках психодинамічних та інших теорій.

Розширення розуміння ролі і місця теорій особистості у психотерапевтичній практиці, формування та розвиток  здатності до аналізу та синтезу терапевтичного матеріалу, феноменів клієнтів отримання   теоретичної підготовки та основи професійної рефлексії, вміння використовувати знання  для успішної практичної діяльності,

Під час навчання будуть  розглянуті такі теми:

Класичний психоаналіз, індивідуальна психологія, аналітична та соціо-культурна теорії особистості, епігенетичний підхід; теорія соціального характеру та екзистенційних потреб, его-психологія, потенціалізм та феноменологічна теорія особистості; вимір Я-концепції, когнітивна теорія особистості, диспозиційний напрямок. Теорія рис, навчально-біхевіоральний напрямок та інше.

 

Програма спец курсу «Теорії особистості» передбачає об’ємну теоретичну підготовку, що відповідає стандартам EAGT і складається один  триденного  модуля ( 30 академічних годин )
Після закінчення видається сертифікат Національної асоціації гештальт-терапевтів України (НАГТУ), що відповідає стандартам EAGT (Європейської Асоціації Гештальт Терапії)

 

Ведучий програми:
Жилін Михайло – доктор філософії зі спеціальності психологія (PhD), магістр психології, магістр клінічної психології, магістр філософії, викладач кафедри практичної психології ОНМУ, гештальт-терапевт, супервізор, асоційований тренер НАГТУ