Програма спеціалізації «Організаційне консультування в гештальт підході»

Складається з 6 навчальних сесій + сертифікаційна сесія.

Тривалість навчання 1,5 року. Триденні модулі один раз на два місяці.

1 модуль

Особистість у бізнесі, її ролі і вплив. Цикл розвитку організації (цикл контакту, або цикл змін). Стадії розвитку системи: особливості формування границь, форм управління, комунікації на кожній стадії.

Історія розвитку організаційного консультування в гештальт підході.

Аналіз соціальних процесів, як діагностика поля.

Парадоксальна теорія змін Бейсера. Бізнес як невроз: шизоїдний, невротичний, нарцистичний.

Проблеми очікувань і результату. Рівні консультування організацій (індивідуальний – робота з окремим членом групи; міжособистісний – інтеракція між членами системи; рівень підгрупи; груповий – робота з командою; організаційний або системний – робота з цілою організацією по Е.Невісу.

2 модуль

Поняття фігура і фон організації. Роль консультанта, при порушенні кордонів системи, для роботи з границями та опором, його функції та особливості позиціонування. Захисні механізми у циклі змін: як індивідуальні так і системні.

Командоутворення: особливості розвитку групи на стадії преконтакту. Типи особистих проектів.

3 модуль

Корпоративна культура, її види і значення у формуванні цінностей системи. Способи управління нею.

Бізнес комунікація, її особливості. Теорія і практика переговорних процесів.

Діалог – як основа зрілої комунікації. Техніки модерації діалогу.

Мотивація, види мотивації.

4 модуль

Лідерство і влада. Типи управління. Поняття сепарації ідентифікації , індивідуалізації та інтеграції на різних рівнях консультування (від індивідуального до системного).

5 модуль

Кризи та конфлікти в організації. Діагностика, усвідомлення форми виходу. Типи кризів. Робота з конфліктом, як формою взаємодії із зовнішнім середовищем. Смисли та місія системи.

6 модуль

Коучінг в гештальті. Ефективне застосування психотерапії та цілепокладання. Навчання системи-клієнта не лише усвідомлення своїх потреб, а й способів їх реалізації. Завершення і присвоєння результату, як здатність до відповідальності та рефлексії. Здобування досвіду супервізії.

7 модуль

Сертифікація.