Насильство є архаічною формою побудови ієрархічних стосунків в мікро та макросоціумі. В терапевтичній практиці відсутність досвіду насильства у клієнта є скоріше виключенням, ніж загальною тенденцєю, а особливо зараз, під час повномасштабної війни, ми можемо тільки здогадуватись о масштабі проблеми.
Гештальт терапія дозволяє проживати досвід травми, сприяти відновленню цілісності клієнта, його резільєнтності та пост-травматичному зростанню.

Програма складається з семи триденок:

  1. Феномен насильства з точки зору гештальт-підходу. Типологія, феноменологія, відстрочені наслідки. Діагностика. ПТСР, КПТСР. Особливості будування контакту з людиною, що пережила насильство, переносні та контрпереносні реакції. Етика та екологія роботи з травмою.
  2. Психологічне насильство. Приховане насильство.
  3. Військова агресія як квінтесенція травмівного досвіду людства. Особливості роботи з травмою під час війни, ризики, можливості та обмеження терапевта. Поняття ретравматизації. Військова травма, особливості роботи людьми, що пережили полон та тортури. Окупація, вимушене переміщення. Травма свідка.
  4. Сексуальне насильство, сексуальне зловживання та сексуальне домагання.  Гендерно обумовлене насильство. Робота з травмою ідентичності та відновлення функцій  Self. Вплив сексуальної травми залежно від віку та етапу формування сексуальності. Стадії роботи.
  5. Інцести. Психологічний, символічний инцест. Сексуальне зловживання дитиною. Характерні феноменологічні патерни та особливості клієнтів з травмою інцесту. Специфіка роботи з “інцестуозним” клієнтом. Етичні питання, пастки та спокуси терапевта.
  6. Робота з авторами насильства. Робота з абьюзивною системою (пара, сім’я, робочий чи шкільний колектив). Феномени булінгу та мобінгу.
  7. Сертифікація.

Для участі в спеціалізації обов’язковою є наявність регулярної терапії
Організаторка заходу – Ірина Іщенко +380965074145 (ФБ – https://www.facebook.com/profile.php?id=100047842241196)