СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ “ПСИХОСОМАТИКА. МЕТОДОЛОГІЯ ПРАКТИКИ”
Спеціалізація є складовою програми НАГТУ та призначена за для підвищення компетенції, отримання, розширення знань і навичок, необхідних для застосування в професійній психологічній практиці.
Спеціалізація завершується випускним заліковим заходом. Для заліку: відбувається демонстраційна робота в групі “терапевт-клієнт”; доповідь за обраною темою з психосоматики (тема для вивчення і дослідження обирається учасником самостійно).
По закінченні видається сертифікат про успішне завершення спеціалізації (за умовою участі у всіх сесіях).
На спеціалізації “Психосоматика” пропонується феноменологічне дослідження психосоматичних процесів з точки зору гештальт-терапії, системного і тілесно орієнтовного підходів, з використанням різних форм творчої активності.
З одного боку, психосоматична симптоматика є перешкодою для людини і набута раніше, як форма творчого пристосування. З іншого боку, парадоксальним чином, вона створює нові можливості для людин, відкриває інші перспективи, які дають змогу людині прийти до нових, творчих рішень, відповідно поточній ситуації.
Психотерапевтична включеність, прийняття і присутність полягає в підтримці, яка надається до тих пір, поки новий досвід буде переносним і призведе до функціональної та емоційної реорганізації відносин у житті людини.
Навчання відбувається впродовж 1,5 р (7 сесій це 210 годин) та проходить у формі шести триденних тематичних сесій та однієї залікової (сертифікаційної) сесії. За для підтримки безпеки група закривається з першої сесії.
Спеціалізація включає теоретичну і практичну підготовку: теорія; особиста терапію, робота в якості терапевта, супервізія (можлива гіпервізія, якщо будуть учасники з 3 ступеню); робота в малих групах і трійках. Важливою складовою курсу є вправи відповідно до тем сесій, і з урахуванням динамічних, фігуро-фонових процесів в групі. Вправи авторські.
Тематичні сесії;

Концепція здоров’я і хвороби в гештальт-терапії. Феноменологія. Усвідомлення і зміни. Погляд на симптом з гештальт перспективи. Симптом як форма контакту. Стадії формування психосоматичного симптому.

Протилежності, цілісність і саморегуляція при роботі з психосоматикою. Основні принципи гештальт терапевтичної роботи з симптомом. Особливості діагностики. Клінічний підхід в гештальт-терапії. Психосоматичні захворювання.

Механізми переривання контакту, які призводять до психосоматичних симптомів і захворювань. Хвороба, як частина сімейної системи. Вивчення емоційної системи своєї сім’ї. Її вплив на себе і особистий вплив на сімейну систему.

Тілесно-орієнтовний підхід в роботі з психосоматичними клієнтами. Тілесний ресурс, формування тілесної структури. Тілесний процес з урахуванням виховання і історії розвитку людини.

Теорія комунікації: особливості комунікації, порушення комунікації, комунікативні розлади, які призводять до симптоматичної поведінки. Арттерапія. Арт, як спосіб вираження і розгортання енергії симптому.

Доповіді, за обраною темою з психосоматики. Вивчення важких випадків. Заочна супервізія.

Залік — сертифікаційна сесія.

Ведуча спеціалізації Людмила Кумпан
психолог, гештальт-терапевт, супервізор, провідний тренер НАГТУ,
керівник програм 1, 2 і 3 ступенів “Теорія і практика гештальт-терапії”