У курсі представлений сучасний психотерапевтичний  інтегративний підхід  у роботі з тілесністю, що базується на соматичній психології, травмотерапії і гештальт терапії. Навчання проходить у формі 6 -ти триденних тематичних сесій, 180 годин. які включають теорію, практичні вправи, і індивідуальну роботу в групі.  Базові принципи: принцип тілісності, тілесного усвідомлення і принцип  контакту і взаємодії.

1  триденка: Зміни як пошук свого шляху;  концепція особистості Дж. Кепнера, аналіз хаактеру і вегетотерапія В. Райха, вегетативний резонанс , біоенергетичий підхід О. Лоуена.

2 триденка: гештальттерапія психосоматичних розладів, філософія хвороби і філософія здоров’я. Погляд на  симпотом з перспективи  гештельт-підходу (холізм, феноменологія, експеримент), Симптом – як перетворена форма контату, . Панічні атаки і депресивні стани.

3 триденка: гештальттерапія психосоматичних розладів (продовження),роль емоцій в формуванні симптому,  алгоритм і техніка роботи з симптомом, три рівня роботи з тілом (фізичний, метафоричний, символічний).

4 триденка:введення в травмотерапію, поняття травми, види психологічних травм: шокова, емоційна, сексуальна, травма розвитку, травма народжденя, соматична процесуальна терапія травми, концепція соматичної терапії Пітера Левіна.

5 триденка:робота з психічною травмою,  воронка травми і воронка зцілення, техніка горизонтальної титрації, система SIBAM, техніки роботи з рухами, образами, почуттями і сенсами, використання теорії триєдиного мозку Пола Макліна в практиці тілесно орієнтованого терапевта.

6 триденка: супервізія в тілесній гештальт терапії різними способами: на роботу з інтенціональними рухами, супервізія за трьома сферами (тіло, почуття і розум), полімодальна супервізія, супевізія тілесною метафорою, супервізія малюнком.