Теми сесій:
1) Базові основи роботи із травматичним досвідом на різних етапах травми.
2) Терапевтичні стратегії під час роботи з горем. Ускладнене горе.

3) Робота із суїцидальною поведінкою.
4) Насильство психологічне, фізичне, сексуальне. Феноменологія травматичних переживань та стратегії роботи гештальт терапевта.
5) Екстремальні ситуації. Постраждали від деструктивних сект. Особливості терапевтичного процесу.
6) Смертельне захворювання клієнта, гештальт терапія різних етапах захворювання.
7) Сертифікаційна сесія.