Спеціалізація буде проходити з 11:00 до 19:00 (три дні)

Тематичний план спеціалізації:

Перший модуль

“Феномен сексуальності очима гештальт терапевта та клієнта”

Огляд терапевтичних поглядів на сексуальність.Специфіка сексуальної тематики. Особливості роботи з темою сексуальності, способи обходження з власними переживаннями терапевта та переживаннями клієнта. Поняття норми в сексології, індивідуальна та партнерська норма. Пряме та метафоричне обговорення проблеми.Контінууми образів сексуальності (сексуальна активність, сексуальний досвід, сексуальна мораль).

Другий модуль

“Індивідуальна історія чоловічої та жіночої сексуальності. Психосексуальний розвиток (ПСР)”

Етапи, стадії, фази формування сексуальності, підтримка середовища та фрустрація, реалізовані та нереалізовані потреби. Фіксація та проскакування у психосексуальному розвитку, вплив на сексуальність дорослої людини. Мастурбація у дитячому та підлітковому віці.Здоровий та патологічний варіанти. Передчасний ПСР, затримка ПСР, органічні, соціальні та психологічні фактори. Складнощі на різних етапах ПСР. Статева, статево-рольова та сексуальна ідентичність.

Третій модуль

“Психосексологічне обстеження”

Тандем гештальт-терапевта та лікаря-сексолога, розмежування сфер терапії. Основні поняття псіхосексології в межах гештальт-підходу. Збір психосексуального анамнезу. Блоки психосексологічного обстеження. Діагностика сексологічних дисфункцій. Ненормативна сексуальність, псевдорозлади, психогенно обумовлені дисфункції, симптоматичні порушення, автентична сексуальна реакція. Феномен сексуального симптому в гештальт терапії. Психосексуальні вподобання, сексуальні фантазії та еротичні сни.

Четвертий модуль

“Потяг, фаза преконтакту”

Фази сексуальної реакції та цикл контакту, “сексологія” плюс “гештальт-терапія”. Дисфункції, що пов”язані з перериванням певної фази сексуального циклу. Потяг (лібідо, сексуальне бажання)поняття, психологічні характеристики. Розлади сексуального бажання, етіологія, механізми формування. Конфлюенція як супротив задоволенню. Складнощі гештальт-терапевта у роботі з розладами потягу, основні прінціпу корекції.

П’ятий модуль

“Збудження, фаза контактингу”

Шкали для діагностики потягу, збудження, сексуального задоволення, диференційні критерії, розділення понять. Сексуальне збудження чоловіка та жінки. Розлади збудження, основні механізми формування. Інтроекція, проекція, ретрофлексія, способі роботи. Складнощі гештальт-терапевта у корекції розладів збудження

Шостий модуль

“Оргазм, фаза фінального контакту”

Романтичне кохання, сексуальне збудження та прив’язаність. Формування тілесної чутливості. Еротизуючі та зрілі ерогенні зони. Оцінка стану ерогених зон. Типи маструбації. Види жіночого оргазму. Розлади оргазму у чоловіків та жінок. Дефлексія, еготизм, девалідізація. Методи роботи з оргазмічними дисфункціями, складнощі гештальт-терапевта. Використання додаткових технік поведінкової секс-терапії, а також інших психотерапевтичних напрямків.

Сьомий модуль (за вибором)

“Психопатологічні аспекти сексології”

Психопатологічні прояві та їх зв’язок з норматівною та ненормативною сексуальністю. Дослідження найбільш поширених та розповсюджених сексуальних еквівалентів та сексологічних проявів.

Восьмий модуль (за вибором)

“Терапевтичне мислення гештальт-терапевта у роботі з сексологічним запитом. Супервізія”

Гештальт-сексологічний тезариус. Скарга-проблема-фрустрована потреба-запит-завдання розвитку. Конфлікт потреб. Рух сексуальності за циклом контакту. Механізми супротиву.Функції селф. Характеристики еротичного перенесення  та контрперенесення, особливості терапії.  Особливості терапії на межі контакту.

Дев’ятий модуль

Сертифікація

Спеціалізація проходить у вигляді трьохденних модулів.

Вартість навчання-150 $

Умовою участі у спеціалізації є наявність психологічної, психотерапевтичної освіти та досвід індивідуальної психотерапії. Група закривається після першого модулю.

Мова викладання: українська та російська

Викладачі:

Майдан Ірина-гештальт-терапевт, супервізор, тренер ВОППГП, лікар-псіхиатр, лікар-психотерапевт, дитячій психіатр, к.мед.н.

Якубовська Ірина-гештальт-терапевт, супервізор, тренер БТІ, сексолог, клінічний психолог