ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ І ГЕШТАЛЬТ-ПІДХІД
Керівник проекту – Олена Баєва
8 навчальних сесій та сертифікація (по 2 дні).

Тематичний план:

1. Основні засади розвитку.
Філософія підходу. Особистісний розвиток та розвиток систем.
Діагностика особистості парадигмі теорії розвитку.
Зростання, формування та зміни особистості.
Патологія селфу, види порушень.
Аналітичні моделі розвитку.
8 стадій психосоціального розвитку Е. Еріксона.
5 рівнева модель Ф. Перлза.
Сензитивні періоди, вікові кризи, конфлікт та перехід, точки змін, психологічний вік.
Травми, фіксації, зупинки та способи переривання розвитку.
Стратегії роботи терапевта щодо відтворення розвиваючого середовища.
Баланс фрустрації та підтримки.
Робота з «дитинством» «дорослих» клієнтів.
Динамічна терапія: трансформаційна та підтримуюча.

2. Немовля.
Види тривоги.
Порушення прихильності.
Примітивний захист.
Магічне мислення.
Первинний нарцисизм.
Робота з ранньою травмою та невербальним рівнем.
Ігровий та дошкільний вік.
Принцип задоволення та принцип реальності.
Концепція кордону.
Конфлікт провини.
Первинні уявлення про правила та норми.
Методи роботи із «зупиненою активністю».

3. Шкільні роки.
Соціалізація та навчання.
Пізнавальна активність, новизна, дисципліна.
Підлітковий період та юність.
Сепарація та стосунки з батьківськими фігурами.
Ідентифікації, сплутаність ідентичності, криза ідентичності.
Пошук смислів, суб’єктивація та індивідуація.
Груповий тиск, однолітки, ролі.
Робота із соромом та опором.
Сексуальність та інтимність, психосексуальна орієнтація.
Принципи, ідеали, цілі.
Моральний кодекс; морально-етичні норми.

4. Молодість. Дорослість.
Сімейні історії, життєві сценарії та кризи, рольові ідентифікації.
«Обов’язкова» та «довільна» програми.
Робота з проекцією та інтроекцією.
Близькість та ізоляція.

5. Зрілість. Криза середнього віку.
Зупинка у русі, «глухий кут», подолання.
Трансформаційна депресія.
Втрати та репарація.
Творчість та життєтворчість.
Стагнація та продукція.
Кохання у зрілому віці.
Здоров’я та естетика зрілості.

6. Літній вік.
Процеси інтеграції та адаптації зрілої людини.
Досвід.
Мудрість.
Рефлексивність.
Цілісність.
Якість життя.
Мізантропія та альтруїзм.
Світогляд та трансляція.
Множинність контекстів.
Смерть та філософія вмирання.
Довголіття.
Екзистенційні даності.
Аналіз життєвих історій та наративний підхід у психотерапії.

7. Розвиток макропроцесів.
Теорії систем та соціальна антропологія.
Культура та цивілізація.
Проекти та проектність.
Особливості функціонування сім’ї та роду, організації та групи, держави та маси.
Польові процеси.
Способи роботи з системами та особливості сприйняття терапевта.

8. Трансферентні властивості терапевта для роботи з кожною віковою категорією клієнтів
з розвитку та трансформації особистості.

Супервізія складних випадків.

Сертифікація. Доповідь випадків. Життєпис та особиста міфологія.

/