«Тілесний процес у гештальт-терапії»

Спеціалізація НАГТУ

 

Мета програми:

Навчитися розпізнавати мову свого тіла, розширити власний досвід тілесного усвідомлення та сформувати навички встановлення зв’язку між тілесними реакціями та особистісними проблемами. Набути необхідних теоретичних знань та практичних навичок тілесної роботи в гештальт-терапії.

Програма призначена для студентів навчальної програми підготовки гештальт-терапевтів та практикуючих психотерапевтів, які бажають підвищити рівень своєї кваліфікації та цікавляться теоретичною та практичною підготовкою в галузі тілесно-орієнтованої психотерапії.

Дата початку програми: 30.10.23-01.11.23 року

Структура програми: 210 академічних годин, 6 триденних тематичних сесій + 7 сертифікаційна сесія, що включає письмовий опис випадків застосування здобутих знань та навичок + сертифікаційна робота у групі.

Зміст програми:

1 трьоденка

Вступ. Історія розвитку тілесно-орієнтованої психотерапії: вегетотерапія В.Райха, біоенергетика А.Лоуена, усвідомлені рухи Фельденкрайза , концепція «адаптованої тілесної структури» Дж.Кепнера, танатотерапія В.Баскакова , феноменологічний підхід Р.Франк.

2 трьоденка

Феноменологія тілесності людини. Тілесне переживання як переживання себе. Я (self) як інтегратор переживання. Тіло та відчужене я. Структура та процес – організованість тіла та особистості (адаптивна тілесна структура).

3 трьоденка

Тілесний процес та специфіка терапевтичних стратегій під час роботи з тілом. Функції та види кордонів, основні принципи формування межі контакту. Забезпечення безпеки та регулювання кордонів. Види контактів у тілесній роботі. Етика дотику та його терапевтичне використання. Етичні та клінічні аспекти при роботі з дотиком.

4 трьоденка

Тілесні феномени та цикл досвіду:

Відчуття та тілесний процес (порушення сенсорного фону, десенситизація , дихання, пожвавлення, ресенсетизація ). Формування фігури. Робота із проекцією тілесного переживання. Дія, контакт, фінальний контакт. Вихід із контакту, асиміляція.

5 трьоденка

Психосоматичні прояви, як феномен поля та спосіб організації взаємин організм-середовище. Тілесний симптом, як творче пристосування. Перехід від фігури симптому до поля відносин.

6 трьоденка

Опір та тілесний процес. Терапія наслідків психотравмуючих ситуацій. Концепція травми Пітера Левіна в гештальт-підході. 

7 трьоденка

Сертифікація (письмена робота + сертифікаційна сесія).

 

Ведучі:

Влад Шепель – психолог, гештальт-терапевт, супервізор, асоційований тренер НАГТУ, ведучий малих терапевтичних та супервізорських груп та програми навчання гештальт-терапії 1 та 2 ступеня; спеціалізації: “Організаційне консультування” (МГІ), “Робота з сексуальністю в Гештальт підході” (КДУ), “Гештальт-підхід у роботі з парами” (ІДІ), Сексологія в роботі з парами (ЄАПС); а також “Тілесно-орієнтована терапія”, “NonDual therapy”; понад 14 років досвіду групової та індивідуальної психотерапевтичної практики. З 2015 року веде у ко-терапії авторську тілесно-орієнтовану терапевтичну програму “Awareness”.

Наталія Шаригіна – психолог, гештальт-терапевт, супервізор, асоційований тренер НАГТУ, ведуча малих терапевтичних та супервізорських груп та програми навчання гештальт-терапії 1 та 2 ступені; спеціалізації МГІ: “Клінічна гештальт-терапія”, “Робота з психосоматичними розладами”, “Гештальт підхід у сексології та сексопатології”, “Тілесно-орієнтований підхід у гештальт-терапії”, “Гештальт-терапія з родиною”, “Гештальт-підхід у роботі з парами” (ІДІ). Понад 14 років психотерапевтичної практики. З 2015 року веде у ко-терапії авторську тілесно-орієнтовану терапевтичну програму “Awareness”.

 

По всіх питаннях звертатися:

Влад Шепель +38 093 395 7045

Наталія Шаригіна +38 068 201 9933