Запрошуємо Вас прийняти участь 25-27.10.24 у базовій програмі 1-2 ступеня “Теорія і практика гештальт-терапії” (із можливістю продовжити навчання на другому ступені).

Планується гібридний формат:

офлайн – Київ, м. Політехнічний університет, офіс,

онлайн – zoom (з повним технічним забезпеченням: телевізор, спікерфони, 10 відеогаджетів, 10 мікрофонів тощо).

Ведучі:

Лобанов Сергій, провідний тренер НАГТУ, супервізор, акредитований гештальт-терапевт, канд.мед.наук, лікар-психіатр, психолог.

Зайчикова Тетяна, провідний тренер НАГТУ, супервізор, акредитований гештальт-терапевт, канд.психол.наук, доцент.

Програма орієнтована на фахівців, які практикують у сферах психології, педагогіки, медицини, соціальної роботи та інших гуманітарних галузях, а також усіх, хто цікавиться питаннями психології. Програма підготовки створена спеціально для тих, хто хоче покращити якість життя та збільшити здатність усвідомлювати себе, свої ресурси, вибори та дії. Програма дає можливість досліджувати свій досвід, свої способи адаптації до різних життєвих подій, розвивати свої комунікаційні механізми у різних прошарках соціальніх взаємодій. Програма дає можливість розширити та розвинути свій емоційний інтелект, який дає змогу добре розуміти себе та оточуючих. Програма буде корисною людям, для кого важливі якісні відносини в бізнесі, в сім’ї, з друзями. Також, учасники програми зможуть вивчити основні положення гештальт-терапії та опанувати навички усвідомленого контакту та професійного використання гештальт-підходу в роботі психолога.

Після завершення ступеня учасники одержують сертифікат НАГТУ.

Проходження першого ступеню дає можливість продовжити навчання на другому ступені в рамках підготовки себе до професії психотерапевта у гештальт-підході. Перший ступінь складається з 6 триденок (180 годин). Графік роботи: п’ятниця, субота, неділя. Періодичність: раз на 1,5 – 2 місяці.

Другий ступінь «Теорія та практика гештальт-терапії» – це професійна програма підготовки гештальт-терапевтів, що включає: -вивчення теорії гештальт-підходу; -оволодіння практичними навичками гештальт-роботи; -особисту терапію; -супервізію;  -практику роботи із клієнтами.

Програма другого ступеня включає 16-18 триденних сесій тривалістю 30 академічних годин кожна, проходить за стандартами НАГТУ.

Зміст курсу поділено на чотири блоки:

• теоретичні та філософські питання гештальт-терапії,

• методологія практики,

• клінічні та інші окремі питання гештальт-терапії,

• супервізія.

Основні теми:

• Походження та основоположники гештальт-терапії: історія розвитку, школи гештальт-терапії, сучасний гештальт-підхід.

• Основні поняття гештальт-підходу: поле «організм-середовище», фігура-фон, усвідомлення, цілісність, переживання, саморегуляція, творче пристосування.

• Основні принципи гештальт-підходу: актуальність (тут-і-зараз), холізм, прегнантність та ін.

• Теорія поля в гештальт-терапії: «психологічне поле», поняття контексту та ситуації, основні принципи теорії поля (організація, одномоментність, сингулярність, процес, що змінюється, можлива значущість).

• Феноменологія в гештальт-терапії: феномен та ноумен, фенологічна діагностика (діагностика фону та процесу), феноменологічна редукція, основні принципи феноменологічного підходу (розуміння, «епохе», точність опису, констектуальність).

• Екзистенційний діалог у гештальт-терапії: «Я-Ти» та «Я-Воно» стосунки, момент «Я-Ти» та встановлення «Я-Ти», основні характеристики діалогу (включеність, присутність, підтвердження).

• Теорія self у гештальт-терапії: функції self (функція “id”, функція “ego”, функція “personality”); динаміка self. Втрата ego-функції. Розвиток теорії self у сучасній гештальт-терапії (концепція соціального конструктивізму, динамічна концепція особистості).

• Контакт у гештальт-подході: поняття межі контакту; фази контакту та цикл досвіду (лінійна та циклічна моделі); механізми переривання контакту (конфлюєнція, інтроекція, проекція, ретрофлексія, дефлексія, еготизм.).

• Терапевтичні стосунки: перенесення та контрперенесення, динаміка перенесення у тривалій терапії; сеттинг та рамки клієнт-терапевтичних стосунків; діалогічний характер терапевтичних стосунків.

• Основні стратегії роботи гештальт-терапевта: робота із внутрішньою феноменологією; робота на межі контакту; динаміка терапевтичної сесії; процес-аналіз терапевтичної сесії.

• Гештальт-підхід у роботі з кризами та травмами: суїцидальна криза; вікові кризи; переживання втрати (гостре горе); травма насильства; посттравматичний стресовий синдром.

• Творчі методи у гештальт-терапії: робота з малюнком, метафорою, сновидінням; мови гештальт-терапії; модальності контакту; терапевтичні метафори.

• Гештальт та тілесно-орієнтований підхід: відчуження та пробудження тілесності; динаміка тілесних переживань особистої історії.

•Гештальт-терапія у клінічній практиці: норма та патологія з точки зору гештальт-теорії; принципи клінічної діагностики у гештальт-терапії; аналіз ранніх порушень; гештальт-терапія психотичних станів, межових порушень, залежностей, неврозів та психосоматичних розладів.

• Теорії розвитку на гештальт-терапії. Гештальт-терапія з дітьми та батьками. Сімейна гештальт-терапія.

• Гештальт-підхід у роботі з групами. Феномени поля у груповій динаміці. Гештальт та системний підхід. Робота із парами, малими системами. Терапевтичне співтовариство. Організаційне гештальт-консультування.

• Філософія гештальт-підходу та методологія практики: психотерапевтичний світогляд та психотерапевтичне мислення; терапевтична позиція та професійна самосвідомість гештальт-терапевта; принципи та положення професійної етики.

• Особливості терапевтичної роботи online.

Чекаємо на вас! 🙂