Ціль – професійна підготовка гештальт-терапевтів. Програма завершується сертифікацією відповідно до встановлених професійних вимог.

Включає теоретичну підготовку, особисту терапію, супервізію, роботу в малих групах, спеціалізацію, участь в інтенсивах (у клієнтській та терапевтичній позиціях) та конференціях професійної спільноти.

ОСНОВНІ ТЕМИ:

Основи гештальт-терапії. Теоретичне запровадження, історичне коріння, основоположники гештальт-терапії, школи гештальт-терапії, автори, сучасний гештальт-підхід, література. Основні поняття та принципи гештальт-терапії (поле – організм-середовище, феноменологічний підхід у гештальт-терапії, діалог, усвідомлення, фігура та фон, контакт, межа контакту, цикл досвіду, творчий пристрій).

Теорія поля у гештальт-терапії. Теорія та функції self. Динаміка self. Опір. Втрата ego-функції, основні типи переривання контакту.

Творчі методи у гештальт-терапії. Робота із внутрішньою феноменологією клієнта. Теорія парадоксальної зміни. Робота із полярностями. Арт-терапія, робота з малюнком, метафорами, сновидіннями. Мови гештальт-терапії. Модальність контакту. Терапевтичні метафори.

Гештальт та тілесно-орієнтований підхід. Відчуження та пробудження тілесності. Динаміка тілесних переживань особистої історії.

Філософія гештальт-підходу та методологія практики. Психотерапевтичний світогляд та психотерапевтичне мислення. Терапевтична позиція та професійна самосвідомість гештальт-терапевта. Терапевтичні відносини, перенесення та контрперенесення. Основні стратегії роботи гештальт-терапевта. Робота межі контакту. Процес-аналіз терапевтичної сесії.

Теорії розвитку. Розвиток дитини. Гештальт-терапія з дітьми та батьками. Сімейна гештальт-терапія.

Криза та травма.

Гештальт-терапія у клінічній практиці. Здоров’я та хвороба. Принципи клінічної діагностики у гештальт-терапії. Динамічна концепція особистості гештальт-терапії. Аналіз ранніх порушень. Стратегії гештальт-терапевта у роботі з ендогенними розладами, прикордонними порушеннями, залежностями, неврозами та психосоматичними розладами.

Гештальт-підхід у роботі з групами. Феномени поля у груповій динаміці. Гештальт та системний підхід. Робота із парами, малими системами. Терапевтичне співтовариство. Організаційне гештальт-консультування.

Принципи та додатки етики.

Перелічені теми відображають зміст навчання та не відповідають переліку тематичних сесій. Логіка та фокус викладу визначається керівником програми та залежить від динаміки та складу конкретної групи.