Другий ступінь «Теорія та практика гештальт-терапії» – це професійна підготовка гештальт-терапевтів. Вона призначена для тих, хто завершив навчання на І ступені.
Програма другого ступеня складається із 16 триденних сесій тривалістю 30 академічних годин кожна, проходить за стандартами Національної асоціації гештальт-терапевтів України (НАГТУ).

При цьому обов’язковими в програмі базового курсу є теми:

Базові поняття ГТ.
Теорія поля.
Феноменологія.
Цикл контакту і механізми його організації.
Теорія self.
Стратегії роботи в ГТ.
Терапевтичні стосунки (поняття про перенесення-контрперенесення і сетінг, не менше 2-х сесій).
Клінічні аспекти ГТ.
Етичні аспекти роботи ГТ.

Базовий курс розбитий на чотири блоки:
– теоретичні та філософські питання гештальт-терапії,
– методологія практики,
– клінічні та інші приватні питання гештальт-терапії,
– супервізія.
Другий ступінь завершується сертифікаційною сесією, за успішного проходження якої студент отримує сертифікат НАГТУ, що відповідає кваліфікації гештальт-терапевта.

Основні теми програми:
• Походження та основоположники гештальт-терапії: історія розвитку, школи гештальт-терапії, сучасний гештальт-підхід.
• Основні поняття гештальт-підходу: поле «організм-середовище», фігура-фон, усвідомлення, цілісність, переживання, саморегуляція, творчий пристрій.
• Основні принципи гештальт-підходу: актуальність (тут-і-зараз), холізм, прегнантність та ін.
• Теорія поля в гештальт-терапії: «психологічне поле», поняття контексту та ситуації, основні принципи теорії поля (організація, одноразовість, сингулярність, процес, що змінюється, можлива значимість).
• Феноменологія в гештальт-терапії: феномен та ноумен, фенологічна діагностика (діагностика фону та процесу), феноменологічна редукція, основні принципи феноменологічного підходу (розуміння, «епоха», точність опису, констектуальність).
• Екзистенційний діалог у гештальт-терапії: «Я-Ти» та «Я-Воно» відносини, момент «Я-Ти» та встановлення «Я-Ти», основні характеристики діалогу (включеність, присутність, підтвердження).
• Теорія self у гештальт-терапії: функції self (функція “id”, функція “ego”, функція “personality”); динаміка self. Втрата ego-функції. Розвиток теорії self у сучасній гештальт-терапії (концепція соціального конструктивізму, динамічна концепція особистості).
• Контакт теоретично гештальт-подхода: поняття межі контакту; фази контакту та цикл досвіду (лінійна та циклічна моделі); механізми переривання контакту (злиття, інтроекція, проекція, ретрофлексія, еготизм).
• Терапевтичні відносини: перенесення та контрперенесення, динаміка перенесення у тривалій терапії; сеттинг та рамки клієнт-терапевтичних відносин; діалогічний характер терапевтичних стосунків.
• Основні стратегії роботи гештальт-терапевта: робота із внутрішньою феноменологією; робота на межі контакту; динаміка терапевтичної сесії; процес-аналіз терапевтичної сесії
• Філософія гештальт-підходу та методологія практики: психотерапевтичний світогляд та психотерапевтичне мислення; терапевтична позиція та професійна самосвідомість гештальт-терапевта; принципи та положення професійної етики.
Програма другого ступеня відповідає стандартам Європейської Асоціації Гештальт Терапії (EAGT).