Другий ступінь програми – «Теорія і практика гештальт-терапії» – складається з 20 сесій – 14 тематичних, 2 терапевтичних і 4 супервізорських. Її мета – професійна підготовка гештальт-терапевтів. Програма завершується сертифікацією відповідно до встановлених професійних вимог.

Включає теоретичну підготовку, особисту терапію, супервізію, роботу в малих групах, спеціалізацію, участь в інтенсивах (у клієнтській та терапевтичній позиціях) та конференціях професійної спільноти.

ОСНОВНІ ТЕМИ:

  1. Основи гештальт-терапії. Теоретичне запровадження, історичне коріння, основоположники гештальт-терапії, школи гештальт-терапії, автори, сучасний гештальт-підхід, література. Основні поняття та принципи гештальт-терапії (поле – організм-середовище, феноменологічний підхід у гештальт-терапії, діалог, усвідомлення, фігура та фон, контакт, межа контакту, цикл досвіду, творчий пристрій).
  2. Теорія поля у гештальт-терапії. Теорія та функції self. Динаміка self. Опір. Втрата ego-функції, основні типи переривання контакту.
  3. Творчі методи у гештальт-терапії. Робота із внутрішньою феноменологією клієнта. Теорія парадоксальної зміни. Робота із полярностями. Арт-терапія, робота з малюнком, метафорами, сновидіннями. Мови гештальт-терапії. Модальність контакту. Терапевтичні метафори.
  4. Гештальт та тілесно-орієнтований підхід. Відчуження та пробудження тілесності. Динаміка тілесних переживань особистої історії.
  5. Філософія гештальт-підходу та методологія практики. Психотерапевтичний світогляд та психотерапевтичне мислення. Терапевтична позиція та професійна самосвідомість гештальт-терапевта. Терапевтичні відносини, перенесення та контрперенесення. Основні стратегії роботи гештальт-терапевта. Робота межі контакту. Процес-аналіз терапевтичної сесії.
  6. Теорії розвитку. Розвиток дитини. Гештальт-терапія з дітьми та батьками. Сімейна гештальт-терапія.
  7. Криза та травма
  8. Гештальт-терапія у клінічній практиці. Здоров’я та хвороба. Принципи клінічної діагностики у гештальт-терапії. Динамічна концепція особистості гештальт-терапії. Аналіз ранніх порушень. Стратегії гештальт-терапевта у роботі з ендогенними розладами, прикордонними порушеннями, залежностями, неврозами та психосоматичними розладами.
  9. Гештальт-підхід у роботі з групами. Феномени поля у груповій динаміці. Гештальт та системний підхід. Робота із парами, малими системами. Терапевтичне співтовариство. Організаційне гештальт-консультування.
  10. Принципи та додатки етики.

Перелічені теми відображають зміст навчання та не відповідають переліку тематичних сесій. Логіка та фокус викладу визначається керівником програми та залежить від динаміки та складу конкретної групи.

Провідні програми:

Місце проведення – Київ.

Старт програми – 30 вересня 2022р.