Другий ступінь “Теорія та практика гештальт терапії”

Програма другого ступеня складається із 18 триденних сесій плюс окремі тематичні групи з новими тренерами.  Проходить за стандартами Всеукраїнського товариства психологів, які практикують гештальт-підхід (ВОППГП).  За стандартами EAGT.  Після закінчення, сертифікації, отримання сертифіката, виконання всіх умов ви подаєте заявку в EAGT, і отримуєте Міжнародний сертифікат.

Другий ступінь включає: – Вивчення теорії гештальт-підходу;  – Опанування практичними навичками гештальт-роботи;  – Особисту терапію;  – Супервізію;  – Практику роботи з клієнтами (або роботу в малих групах);  – участь в інтенсивності (у позиціях клієнта та терапевта), – конференції;  – Проходження спеціалізації;  – Початок власної практики під супервізією.

Необхідно працювати в трійках або четвірках дою побудови терапевтичних відносин і відпрацювання навичок.  Після 1 року роботи-підключення супервізора.

 

Базовий курс розбитий на чотири блоки: – теоретичні та філософські питання гештальт-терапії, – методологія практики, – клінічні та інші приватні питання гештальт-терапії, – супервізія.

Другий ступінь завершується сертифікаційною сесією, за успішного проходження якої студент отримує сертифікат ВОППГП, що відповідає кваліфікації гештальт-терапевта.

 

Основні теми програми: • Походження та основоположники гештальт-терапії: історія розвитку, школи гештальт-терапії, сучасний гештальт-підхід.  • Основні поняття гештальт-підходу: поле «організм-середовище», фігура-фон, усвідомлення, цілісність, переживання, саморегуляція, творчий пристрій.  • Основні принципи гештальт-підходу: актуальність (тут-і-зараз), холізм, прегнантність та ін.  , що змінюється, можлива значимість).  • Феноменологія в гештальт-терапії: феномен та ноумен, фенологічна діагностика (діагностика фону та процесу), феноменологічна редукція, основні принципи феноменологічного підходу (розуміння, «епоха», точність опису, констектуальність).  • Екзистенційний діалог у гештальт-терапії: «Я-Ти» та «Я-Воно» відносини, момент «Я-Ти» та встановлення «Я-Ти», основні характеристики діалогу (включеність, присутність, підтвердження).  • Теорія self у гештальт-терапії: функції self (функція “id”, функція “ego”, функція “personality”);  динаміка self.  Втрата ego-функції.  Розвиток теорії self у сучасній гештальт-терапії (концепція соціального конструктивізму, динамічна концепція особистості).  • Контакт теоретично гештальт-подхода: поняття межі контакту;  фази контакту та цикл досвіду (лінійна та циклічна моделі);  механізми переривання контакту (злиття, інтроекція, проекція, ретрофлексія, еготизм).  • Терапевтичні відносини: перенесення та контрперенесення, динаміка перенесення у тривалій терапії;  сеттинг та рамки клієнт-терапевтичних відносин;  діалогічний характер терапевтичних стосунків.  • Основні стратегії роботи гештальт-терапевта: робота із внутрішньою феноменологією;  робота на межі контакту;  динаміка терапевтичної сесії;  процес-аналіз терапевтичної сесії  • Філософія гештальт-підходу та методологія практики: психотерапевтичний світогляд та психотерапевтичне мислення;  терапевтична позиція та професійна самосвідомість гештальт-терапевта;  принципи та положення професійної етики.