Другий ступінь «Теорія та практика гештальт-терапії» – це професійна програма підготовки гештальт-терапевтів, що включає:

вивчення теорії гештальт-підходу;

оволодіння практичними навичками гештальт-роботи;

особисту терапію;

супервізію;

практику роботи із клієнтами.

Програма другого ступеня включає 18 триденних сесій тривалістю 30 академічних годин кожна, проходить за стандартами Національної Асоціації гештальт-терапевтів України (НАГТУ).

Зміст курсу поділено на чотири блоки:

• теоретичні та філософські питання гештальт-терапії,

• методологія практики,

• клінічні та інші окремі питання гештальт-терапії,

• супервізія.

Основні теми:

• Походження та основоположники гештальт-терапії: історія розвитку, школи гештальт-терапії, сучасний гештальт-підхід.

• Основні поняття гештальт-підходу: поле «організм-середовище», фігура-фон, усвідомлення, цілісність, переживання, саморегуляція, творчий пристрій.

• Основні принципи гештальт-підходу: актуальність (тут-і-зараз), холізм, прегнантність та ін.

• Теорія поля в гештальт-терапії: «психологічне поле», поняття контексту та ситуації, основні принципи теорії поля (організація, одноразовість, сингулярність, процес, що змінюється, можлива значимість).

• Феноменологія в гештальт-терапії: феномен та ноумен, фенологічна діагностика (діагностика фону та процесу), феноменологічна редукція, основні принципи феноменологічного підходу (розуміння, «епоха», точність опису, констектуальність).

• Екзистенційний діалог у гештальт-терапії: «Я-Ти» та «Я-Воно» відносини, момент «Я-Ти» та встановлення «Я-Ти», основні характеристики діалогу (включеність, присутність, підтвердження).

• Теорія self у гештальт-терапії: функції self (функція “id”, функція “ego”, функція “personality”); динаміка self. Втрата ego-функції. Розвиток теорії self у сучасній гештальт-терапії (концепція соціального конструктивізму, динамічна концепція особистості).

• Контакт теоретично гештальт-подхода: поняття межі контакту; фази контакту та цикл досвіду (лінійна та циклічна моделі); механізми переривання контакту (злиття, інтроекція, проекція, ретрофлексія, еготизм).

• Терапевтичні відносини: перенесення та контрперенесення, динаміка перенесення у тривалій терапії; сеттинг та рамки клієнт-терапевтичних відносин; діалогічний характер терапевтичних стосунків.

• Основні стратегії роботи гештальт-терапевта: робота із внутрішньою феноменологією; робота на межі контакту; динаміка терапевтичної сесії; процес-аналіз терапевтичної сесії

• Гештальт-підхід у роботі з кризами та травмами: суїцидальна криза; вікові кризи; переживання втрати (гостре горе); травма насильства; посттравматичний стресовий синдром.

• Творчі методи у гештальт-терапії: робота з малюнком, метафорою, сновидінням; мови гештальт-терапії; модальності контакту; терапевтичні метафори.

• Гештальт та тілесно-орієнтований підхід: відчуження та пробудження тілесності; динаміка тілесних переживань особистої історії.

• Гештальт-терапія у клінічній практиці: норма та патологія з точки зору гештальт-теорії; принципи клінічної діагностики у гештальт-терапії; аналіз ранніх порушень; гештальт-терапія психотичних станів, прикордонних порушень, залежностей, неврозів та психосоматичних розладів.

• Теорії розвитку на гештальт-терапії. Гештальт-терапія з дітьми та батьками. Сімейна гештальт-терапія.

• Гештальт-підхід у роботі з групами. Феномени поля у груповій динаміці. Гештальт та системний підхід. Робота із парами, малими системами. Терапевтичне співтовариство. Організаційне гештальт-консультування.

• Філософія гештальт-підходу та методологія практики: психотерапевтичний світогляд та психотерапевтичне мислення; терапевтична позиція та професійна самосвідомість гештальт-терапевта; принципи та положення професійної етики.

• Особливості терапевтичної роботи online.