Стандарти підготовки

Загальні положення

Авторитет гештальт-терапії як компетентного психотерапевтичного підходу вимагає детальної уваги до встановлення високих стандартів як при підготовці спеціалістів, так і в рамках етичних аспектів практичної діяльності.

Дані стандарти можна розглядати як керівництво для тренерів при побудові навчальних програм. Водночас дані стандарти є переліком правил для супервізорів, терапевтів та студентів. Інформація, яка міститься в ньому, покликана допомогти всім зацікавленим зорієнтуватися як в процесі підготовки спеціалістів, так і на різних етапах становлення в професійній спільноті.

Базовий принцип полягає в забезпеченні того, щоб підготовка дійсно ґрунтувалася на міцних теоретичних та етичних основах та застосовувалася на практиці.

Акредитовані спеціалісти ГО «Національна Асоціація гештальт-терапевтів України» проводять підготовку гештальт-терапевтів в рамках програм першого, другого та третього ступенів спеціалізацій. Стандарти підготовки наведені у відповідності до стандартів Європейської асоціації гештальт-терапевтів.

Важливо відмітити, що акредитовані спеціалісти всіх ступенів здійснюють свою економічну та господарську діяльність самостійно. Фінансова та податкова відповідальність у рамках професійної діяльності акредитованих спеціалістів НАГТУ є предметом індивідуальної відповідальності кожного конкретного спеціаліста.

У відповідних розділах нижче ви зможете знайти всі актуальні на теперішній момент правила і стандарти програми підготовки. Ці стандарти почали діяти з 02.09.2021.

Для проектів і процедур, які почалися до цієї дати, діють стандарти інформаційного бюлетеня №2.

1.1. НАВЧАННЯ НА ПЕРШОМУ ТА ДРУГОМУ СТУПЕНІ

1.2. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ НА ДРУГОМУ СТУПЕНІ. СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

1.4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ СЕСІЇ. ВАРІАНТИ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ

1.5. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРОГРАМИ ПЕРШОГО І ДРУГОГО СТУПЕНЯ

2. НАВЧАННЯ НА ТРЕТЬОМУ СТУПЕНІ

3. СТАНДАРТИ ЗАХОДІВ У РАМКАХ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТІВ

4.1. ПОЯСНЕННЯ ЩОДО АКАДЕМІЧНИХ і АСТРОНОМІЧНИХ ГОДИН

4.2. ОБЛІК АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ І АКАДЕМІЧНА ВІДПУСТКА