Стандарти заходів у рамках програми підготовки гештальт-терапевтів

Учасник навчальної програми проходить особисту індивідуальну терапію в акредитованого терапевта спільноти обсягом не менше 100 годин (з яких не менше 50 годин з одним терапевтом) протягом навчання в базовому курсі підготовки.

Можуть бути зараховані години терапії, отримані тільки в сертифікованого терапевта ВСППГП з моменту його сертифікації (дата вказана на сертифікаті).

Терапевт має право внести години в облікову книжку після проходження процедури своєї акредитації.

Терапія, отримана студентом програми у несертифікованого терапевта, не враховується при сертифікації та заповненні сертифіката.

Додаткові години індивідуальної терапії, отримані до початку навчання в програмі підготовки, не скасовують необхідність отримання терапії протягом програми.

Додаткові години записуються в сертифікат (додаються до годин терапії, отриманої під час проходження програми), але не можуть враховуватися як необхідні для сертифікації.

Не рекомендується проходити особисту терапію в тренерів, які ведуть базовий курс, поєднувати ролі терапевта і супервізора (див. Кодекс професійної етики).

Індивідуальна терапія, отримана в режимі онлайн, зараховується, але кращим залишається особистий (очний) або змішаний формат.

Проходження групової терапії в малих групах паралельно до програми навчання – 80 астрономічних годин.

Терапевтична мала група зараховується при виконанні студентами сертифікаційних вимог за умови, що хоча б один ведучий має акредитацію терапевта у ВСППГП. Умови запису годин в облікову книжку аналогічні до умов запису годин особистої індивідуальної терапії.

Робота в малих групах – навчальних «трійках» – 200 годин.

З них 50 годин на 1–2 році навчання і 150 годин під супервізією на 3–4 роках навчання. На 1-му ступені в «трійках» можливе відпрацювання вправ з «Практикуму з гештальт-терапії».

На 2-му ступені на початку програми відпрацьовуються стратегії роботи в ГТ.

Починаючи з етапу проходження теми «терапевтичні стосунки», у «трійці» закріплюються стабільні пари «клієнт – терапевт».

Супервізором трійки не може бути особистий терапевт, особистий супервізор, ведучий навчальної групи.

«Трійка» зустрічається кожні 1–2 тижні і запрошує супервізора (на 3–4 році навчання) на кожну п’яту зустріч.

Супервізорами трійки можуть бути як супервізори, що завершили 3-й ступінь програми підготовки, так і студенти третіх ступенів таких програм.

Спеціалізація – це теоретико-практичний курс, пов’язаний з гештальт-терапією, призначений для підвищення компетенції, отримання та розширення знань і навичок, необхідних для застосування в професійній психологічній практиці або в окремій спеціальній сфері: наприклад, при роботі з організаціями, із сім’єю, супервізія.

Зміст спеціалізації (від 180 до 210 академічних годин) охоплює як спеціальну сферу застосування, спеціальну категорію клієнтів, так і спеціальні методи роботи в цій сфері і з цими категоріями клієнтів. Спеціалізація повинна бути обов’язково пов’язана з гештальт-підходом.

Спеціалізацію може проводити акредитований фахівець ВСППГП, що має підготовку і досвід роботи у відповідній сфері не менше 3-х років.

Програма спеціалізації повинна бути представлена в ПР для обговорення. Керівник програми повинен поряд з програмою представити своє професійне резюме, у якому позначені раніше реалізовані проєкти, якщо такі є.

Спеціалізація може називатися і вважатися такою тільки після розгляду і затвердження її на Професійній раді.

Програма, яка проводиться вперше, отримує статус «пілотної».

Після її завершення і сертифікації провідним тренером ВСППГП, що є фахівцем у цій галузі, її підсумки надаються у Профраду, яка після розгляду підтверджує програму в статусі спеціалізації.

«Пілотна» програма проводиться під курацією провідного тренера, але в будь-якому випадку завершується сертифікаційною процедурою (сертифікацією програми провідним тренером, котрий є фахівцем у цій сфері).

Спеціалізація закінчується обов’язковою сертифікаційною процедурою, яка включає в себе письмову теоретичну роботу, письмовий опис випадків застосування та представлення своєї роботи в очному або заочному форматі.

Заняття в спеціалізаціях рекомендується починати не раніше початку підготовки на 2-му ступені.

Студенти можуть проходити спеціалізації як паралельно з базовою програмою, так і після її завершення, проте в пріоритеті базовий курс.

Спеціалізації рекомендується проводити в будні дні, щоб уникнути перетинів з базовими курсами.

У разі збігу дат базового курсу і спеціалізації, учасник віддає перевагу базовому курсу і не оплачує пропуск спеціалізації, а керівник спеціалізації забезпечує можливість відпрацювання пропуску.

  1. Інтенсив є частиною процесу підготовки гештальт-терапевтів і включений як обов’язкова складова в програму базової підготовки в галузі теорії і практики гештальт-терапії. Участь в інтенсивах дає можливість поєднувати підготовку в галузі гештальт-терапії та відпочинок. Інтенсиви проводяться в мальовничих місцях України та за кордоном.
  1. Програма інтенсиву розрахована на 11 днів – 3 «триденки» і 2 вихідних дня між ними.
  1. Робота інтенсиву забезпечується командою тренерів. Організатор і відповідальний за програму інтенсиву повинен бути членом ВСППГП і мати досвід участі в тренерській команді не менше трьох інтенсивів. У роботі інтенсиву об’єднані учасники різних програм ВСППГП, що знаходяться на різних рівнях знайомства з гештальт-терапією.
  1. Інтенсив є моделлю гештальт-терапевтичної спільноти і включає в себе такі форми роботи:
  1. Супервізійна група для тих, хто закінчив програму, продовжує підготовку на 3-му ступені і має досвід супервізії.
  1. Малі процес-групи, що об’єднують учасників різних рівнів для вирішення динамічних питань у терапевтичних мікрогрупах. Процес-групи ведуть супервізори і учасники програм 3-го ступеня під супервізією.
  1. Індивідуальна терапія під супервізією учасника супервізійної групи. Форма супервізії – очна. Присутність – на половині зустрічей.
  1. Учасник програми може претендувати на позицію терапевта на інтенсивах при виконанні наступних умов:
  1. Один з клієнтських інтенсивів може бути замінений шатлом.
  1. Стандарт інтенсиву НАГТУ передбачає тренерську команду з розрахунку по 2 тренери в клієнтських і терапевтичних групах; 1-2 тренери в супервізорських, залежно від розміру супервізорської групи. Один тренер супроводжує групу в процесі всього інтенсиву, другий змінюється кожну триденку.

Форми роботи на малому інтенсиві і способи участі в ньому аналогічні до великих. Формат інтенсиву – авторський, задається організаторами. Програма розрахована не менш ніж на 6 робочих днів (6 зустрічей у трійках – клієнт, терапевт, супервізор).

Малий інтенсив може бути зарахований при виконанні сертифікаційних вимог тільки один.

Шатл – спеціальний проєкт, організований для вирішення завдань отримання інтенсивного клієнтського досвіду. Тривалість 5–7 днів інтенсивної роботи в індивідуальній терапії і в терапевтичних групах. Вся робота в рамках проєкту організовується і проводиться сертифікованими членами ВСППГП. За час шатлу учасник отримує не менше 5 годин індивідуальної терапії і не менше 20 годин групової терапії. У шатлах враховуються додаткові години роботи в мікрогрупах/трійках. Відповідальним за організацію шатлу може бути тренер, який мав досвід роботи в команді шатлу. 

Шатл може замінити один з клієнтських інтенсивів при виконанні сертифікаційних вимог.

Конференція – це форма професійної взаємодії та обміну досвідом членів ВСППГП. Конференція є частиною процесу підготовки гештальт-терапевтів і включена як обов’язкова складова в програму підготовки гештальт-терапевтів.

Мінімальна тривалість конференції – 10 академічних годин. Відповідальним за організацію, проведення та зміст конференції є член Професійної ради ВСППГП або член спільноти, рекомендований Професійною радою, який керує роботою оргкомітету конференції.

Конференція передбачає наявність:

Конференції обов’язково затверджуються на Професійній раді ВСППГП. У заявці повинні бути вказані: керівник (член Професійної ради або член спільноти, рекомендований Професійною радою), організатори, час проведення, попередній план заходу та контакти.

Участь у конференції підтверджується сертифікатами, виданими в офісі ВСППГП. По завершенні конференції оргкомітет надає звіт про неї в офіс ВСППГП для подальшого розміщення на сайті.