Стандарти заходів у рамках програми підготовки гештальт-терапевтів

Учасник навчальної програми проходить особисту індивідуальну терапію в акредитованого терапевта спільноти обсягом не менше 100 годин (з яких не менше 50 годин з одним терапевтом) протягом навчання в базовому курсі підготовки.

Можуть бути зараховані години терапії, отримані тільки в сертифікованого терапевта НАГТУ з моменту його сертифікації (дата вказана на сертифікаті).

Терапевт має право внести години в облікову книжку після проходження процедури своєї акредитації.

Терапія, отримана студентом програми у несертифікованого терапевта, не враховується при сертифікації та заповненні сертифіката.

Додаткові години індивідуальної терапії, отримані до початку навчання в програмі підготовки, не скасовують необхідність отримання терапії протягом програми.

Додаткові години записуються в сертифікат (додаються до годин терапії, отриманої під час проходження програми), але не можуть враховуватися як необхідні для сертифікації.

Не рекомендується проходити особисту терапію в тренерів, які ведуть базовий курс, поєднувати ролі терапевта і супервізора (див. Кодекс професійної етики).

Індивідуальна терапія, отримана в режимі онлайн, зараховується, але кращим залишається особистий (очний) або змішаний формат.

Проходження групової терапії в малих групах паралельно до програми навчання – 80 астрономічних годин.

Терапевтична мала група зараховується при виконанні студентами сертифікаційних вимог за умови, що хоча б один ведучий має акредитацію терапевта у НАГТУ. Умови запису годин в облікову книжку аналогічні до умов запису годин особистої індивідуальної терапії.

Робота в малих групах – навчальних «трійках» – 200 годин.

З них 50 годин на 1–2 році навчання і 150 годин під супервізією на 3–4 роках навчання. На 1-му ступені в «трійках» можливе відпрацювання вправ з «Практикуму з гештальт-терапії».

На 2-му ступені на початку програми відпрацьовуються стратегії роботи в ГТ.

Починаючи з етапу проходження теми «терапевтичні стосунки», у «трійці» закріплюються стабільні пари «клієнт – терапевт».

«Трійка» зустрічається кожні 1–2 тижні. Починаючи з 3-го року навчання «трійка» запрошує супервізора на кожну п’яту зустріч.

Супервізором «трійки» не може бути особистий терапевт, особистий супервізор, ведучий навчальної групи.

Супервізорами «трійки» можуть бути тільки акредитовані терапевти, які навчаються на третьому ступені (3-4 рік навчання) або завершили 3-й ступінь програми підготовки. Виключенням є ситуації, у яких “трійки” почали роботу з супервізором, який не є при цьому акредитованим терапевтом, до 3 листопада 2023 року. Такі години роботи будуть зараховані “трійкам” для сертифікаційних вимог.

Спеціалізація – це теоретико-практичний курс, пов’язаний з гештальт-терапією, призначений для підвищення компетенції, отримання та розширення знань і навичок, необхідних для застосування в професійній психологічній практиці або в окремій спеціальній сфері: наприклад, при роботі з організаціями, із сім’єю, супервізія.

Зміст спеціалізації (від 180 до 210 академічних годин) охоплює як спеціальну сферу застосування, спеціальну категорію клієнтів, так і спеціальні методи роботи в цій сфері і з цими категоріями клієнтів. Спеціалізація повинна бути обов’язково пов’язана з гештальт-підходом.

Спеціалізацію може проводити акредитований фахівець НАГТУ, що має підготовку і досвід роботи у відповідній сфері не менше 3-х років.

Програма спеціалізації повинна бути представлена в ПР для обговорення. Керівник програми повинен поряд з програмою представити своє професійне резюме, у якому позначені раніше реалізовані проєкти, якщо такі є.

Спеціалізація може називатися і вважатися такою тільки після розгляду і затвердження її на Професійній раді.

Програма, яка проводиться вперше, отримує статус «пілотної».

Після її завершення і сертифікації провідним тренером НАГТУ, що є фахівцем у цій галузі, її підсумки надаються у Профраду, яка після розгляду підтверджує програму в статусі спеціалізації.

«Пілотна» програма проводиться під курацією провідного тренера, але в будь-якому випадку завершується сертифікаційною процедурою (сертифікацією програми провідним тренером, котрий є фахівцем у цій сфері).

Спеціалізація закінчується обов’язковою сертифікаційною процедурою, яка включає в себе письмову теоретичну роботу, письмовий опис випадків застосування та представлення своєї роботи в очному або заочному форматі.

Заняття в спеціалізаціях рекомендується починати не раніше початку підготовки на 2-му ступені.

Студенти можуть проходити спеціалізації як паралельно з базовою програмою, так і після її завершення, проте в пріоритеті базовий курс.

Спеціалізації рекомендується проводити в будні дні, щоб уникнути перетинів з базовими курсами.

У разі збігу дат базового курсу і спеціалізації, учасник віддає перевагу базовому курсу і не оплачує пропуск спеціалізації, а керівник спеціалізації забезпечує можливість відпрацювання пропуску.

  1. Інтенсив є частиною процесу підготовки гештальт-терапевтів і включений як обов’язкова складова в програму базової підготовки в галузі теорії і практики гештальт-терапії. Участь в інтенсивах дає можливість поєднувати підготовку в галузі гештальт-терапії та відпочинок. Інтенсиви проводяться в мальовничих місцях України та за кордоном.
  1. Програма інтенсиву розрахована на 11 днів – 3 «триденки» і 2 вихідних дня між ними.
  1. Робота інтенсиву забезпечується командою тренерів. Організатор і відповідальний за програму інтенсиву повинен бути провідним тренером НАГТУ і мати досвід роботи в тренерській команді не менше трьох інтенсивів. У роботі інтенсиву об’єднані учасники різних програм НАГТУ, що знаходяться на різних рівнях знайомства з гештальт-терапією.
  1. Інтенсив є моделлю гештальт-терапевтичної спільноти і включає в себе такі форми роботи:
  1. Супервізійна група для тих, хто закінчив програму, продовжує підготовку на 3-му ступені і має досвід супервізії.
  1. Малі процес-групи, що об’єднують учасників різних рівнів для вирішення динамічних питань у терапевтичних мікрогрупах. Процес-групи ведуть супервізори і учасники програм 3-го ступеня під супервізією.
  1. Індивідуальна терапія під супервізією учасника супервізійної групи. Форма супервізії – очна. Присутність – на половині зустрічей.
  1. Учасник програми може претендувати на позицію терапевта на інтенсивах при виконанні наступних умов:
  1. Один з клієнтських інтенсивів може бути замінений шатлом.
  1. Стандарт інтенсиву НАГТУ передбачає тренерську команду з розрахунку по 2 тренери в клієнтських і терапевтичних групах; 1-2 тренери в супервізорських, залежно від розміру супервізорської групи. Один тренер супроводжує групу в процесі всього інтенсиву, другий змінюється кожну триденку.

Форми роботи на малому інтенсиві і способи участі в ньому аналогічні до великих. Формат інтенсиву – авторський, задається організаторами. Програма розрахована не менш ніж на 6 робочих днів (6 зустрічей у трійках – клієнт, терапевт, супервізор).

Малий інтенсив може бути зарахований при виконанні сертифікаційних вимог тільки один.

Шатл – спеціальний проект, організований для вирішення завдань отримання інтенсивного клієнтського досвіду, в груповому та індивідуальному форматі, у тренерів. Шатл є однією із форм навчальної активності у процесі підготовки гештальт-терапевтів у програмі НАГТУ «Український гештальт-інститут».

Шатли бувають терапевтичні та клієнтські.
Керівником Шатлу може бути дійсний тренер НАГТУ, який мав досвід роботи в команді Шатлу.
Команда Шатлу складається мінімум з 3 тренерів та максимум з 5 тренерів, які є акредитованими спільнотою (усі зі статусом не менж ніж асоційований тренер).

Форми роботи на Шатлі:

Для організації і проведення процесу Шатлу важливі наступні професійні навички та вміння:

Клієнтський шатл. Тривалість шатлу 6-7 днів. Включає індивідуальні сесії з тренером-терапевтом та участь у терапевтичних групах, які проводять тренери. Учасник/учасниця, який/яка бере участь у Шатлі, отримує не менше 6 годин індивідуальної терапії та не менше 12 академічних годин групової терапії.
Кількість учасників шатлу мінімум 12 осіб і максимум 25 осіб, що відповідає кількості тренерів для проведення індивідуальної терапії в проєкті.

Терапевтичний шатл. Тривалість Шатлу 6-7 днів. Всі учасники є терапевтами і клієнтами одночасно. Терапію проводять одні учасники шатлу з іншими учасниками шатлу. Терапевтичні групи проводять тренери шатлу, які також дають супервізії на терапевтичну роботу учасників. Учасник, який приймає участь у шатлі, отримує не менше 6 годин індивідуальної терапії, проводить не менше 6 годин індивідуальної терапії, отримує не менше 6 супервізій, отримує не менше 12 академічних годин групової терапії.
Кількість учасників такого шатлу мінімум 12 осіб і максимум 25 осіб, що відповідає кількості тренерів для проведення індивідуальної терапії в проекті.

Один з 3-х інтенсивів, передбачених програмою підготовки гештальт-терапевтів «Український гештальт-інститут» (клієнтський чи терапевтичний), може бути замінений Шатлом (клієнтським чи терапевтичним).
Можливість заміни терапевтичного інтенсиву на терапевтичний Шатл зберігається на час дії воєнного стану, передбаченого діючим законодавством України, з подальшим переглядом цього положення після закінчення терміну дії воєнного стану.

Шатл зараховується в сертифікаційні вимоги, як захід Програми підготовки гештальт-терапевтів «Український гештальт-інститут», у разі його затвердження Професійною радою НАГТУ.

Вся робота в рамках проєкту організується і проводиться акредитованими фахівцями Національної асоціації гештальт-терапевтів України

Конференція – це форма професійної взаємодії та обміну досвідом членів НАГТУ. Конференція є частиною процесу підготовки гештальт-терапевтів і включена як обов’язкова складова в програму підготовки гештальт-терапевтів.

Мінімальна тривалість конференції – 10 академічних годин. Відповідальним за організацію, проведення та зміст конференції є член Професійної ради НАГТУ або член спільноти, рекомендований Професійною радою, який керує роботою оргкомітету конференції.

Конференція передбачає наявність:

Конференції обов’язково затверджуються на Професійній раді НАГТУ. У заявці повинні бути вказані: керівник (член Професійної ради або член спільноти, рекомендований Професійною радою), організатори, час проведення, попередній план заходу та контакти.

Участь у конференції підтверджується сертифікатами, виданими в офісі НАГТУ. По завершенні конференції оргкомітет надає звіт про неї в офіс НАГТУ для подальшого розміщення на сайті.