Тематична психотерапевтична група

«Агресія- мій ресурс, або моє прокляття 3.0”

10 модулів (зустрічей)

Старт: 09.07.2024 року

По вівторках з 13.00-16.00 по Україні

Кількість учасників – 10-12

Робочі мови: українська, російська

 

Що розглянемо:

-Як ви проявляєтесь у соціумі, в професії. Як берете своє місце у житті, колективі, стосунках, професії, карєрі, гонорарі

-Наскільки усвідомлюєте свої бажання та втілюєте їх у життя

-Як вмієте брати те що хочеться, та як відмовляєтесь від зайвого

-Як будуєте ті відносини, які хочеться. Або, як руйнуєте відносини і на що треба звернути увагу.

-Який баланс відповідальності і чи є він у ваших стосунках в парі, на роботі, в родинному колі та чому так складається

-Що з вашими кордонами, чи можете відмовляти і називати речі своїми іменами?

-Як вибудувати екологічні відносини в парі і з дитиною та не почуватися недо-

-Чому може здаватись, що ви живете не своє життя

-Що роботи, якщо відчуваєте себе ізгоєм в родині, колективі

-Як пояснити те, що за межами будинку спілкуєтесь нормально, а вдома нервові

-Чому поряд з рідними та дітьми через дрібниці зриваєтесь на скандали, що псують відносини

Розбираємо інтроекти, досліджуємо патерни поведінки, переносимо із зони несвідомого в зону усвідомлення те, що ви про себе не знали і не бачили.

 

Кожна зустріч буде тематичною, та буде розглядати ваші способи взаємодії з людьми та світом.

Дослідимо вашу агресію з різних ракурсів:

-пасивна агресія

-анегіляційна агресія (токсична)

-пряма агресія

-контактна агресія (агресія для наближення)

-агресія, яка руйнує контакт

-аутоагресія

-агресія для відбудови власних кордонів

-агресія, як підміна складних почуттів (сором, провина, страх, безсилля)

 

Ризикни зараз або ніколи!

Чекаємо на тебе!

 

Наразі у групі є ще 3 вільні місця.

Додаткова інформація у приватних повідомленнях.

Або Telegram, WhatsApp

+380990000933

+380954206320

Ведучі:

Гаврилова Ольга – психологиня, гештальт-терапевтка, супервізорка, ведуча психотерапевтичних груп. Спеціалізації: “Робота із залежностями”, “Вікові кризи”, “Робота з травмою”. Досвід психотерапевтичної практики 7 років.

https://www.facebook.com/gavrylova.olga

https://www.instagram.com/miy_psyholog_gavrylova

 

Гончарова Тетяна – психологиня, гештальт-терапевтка, супервізорка, ведуча психотерапевтичних груп. Спеціалізація «Робота з сексуальною тематикою у гештальт підході». Досвід психологічної практики 15 років.

https://www.instagram.com/vengeresh

https://www.facebook.com/vengereshka

 

***

Тематическая психотерапевтическая группа

«Агрессия – мой ресурс, или мое проклятие 3.0»

10 модулей (встреч)

Старт: 09.07.2024 года

По вторникам с 13.00-16.00 по Украине

Количество участников – 10-12

Рабочие языки: украинский, русский

 

Что рассмотрим:

-Как вы проявляетесь в социуме, в профессии.

-Как берете свое место в жизни, коллективе, отношениях, профессии, карьере, гонораре

-Насколько осознаете свои желания и воплощаете их в жизнь

-Как умеете брать то, что хочется, и как отказываетесь от лишнего

-Как строите отношения, которые хочется. Или как разрушаете отношения и на что нужно обратить внимание.

-Каков баланс ответственности и есть ли он в ваших отношениях в паре, на работе, в кругу семьи и почему так складывается

-Что с вашими границами, можете ли отказывать и называть вещи своими именами?

-Как выстроить экологические отношения в паре и с ребенком и не чувствовать себя недо-

-Почему может казаться, что вы живете не свою жизнь

-Что делать, если чувствуете себя изгоем в семье, коллективе

-Как объяснить то, что за пределами дома общаетесь нормально, а дома нервные

-Почему рядом с родными и детьми по пустякам срываетесь на скандалы, портящие отношения

 

Разбираем интроекты, исследуем паттерны поведения, переносим из зоны бессознательного в зону осознания то, что вы о себе не знали и не видели.

 

Каждая встреча будет тематической и будет рассматривать ваши способы взаимодействия с людьми и миром.

Исследуем вашу агрессию с разных ракурсов:

-пассивная агрессия

-анегиляционная агрессия (токсическая)

-прямая агрессия

-контактная агрессия (агрессия для приближения)

-агрессия, разрушающая контакт

-аутоагрессия

-агрессия для восстановления собственных границ

-агрессия, как подмена сложных чувств (стыд, вина, страх, бессилие)

 

Рискни сейчас или никогда!

Ждем тебя!

 

Сейчас в группе есть еще 3 свободных места.

Дополнительная информация в личных сообщениях.

Telegram, WhatsApp

+380990000933

+380954206320

Ведущие:

Гаврилова Ольга – психологиня, гештальт-терапевтка, супервизорка, ведущая психотерапевтических групп. Специализации: “Работа с зависимостями”, “Возрастные кризисы”, “Работа с травмой”. Опыт психотерапевтической практики 7 лет.

https://www.facebook.com/gavrylova.olga

https://www.instagram.com/miy_psyholog_gavrylova

 

Гончарова Татьяна – психологиня, гештальт-терапевтка, супервизорка, ведущая психотерапевтических групп. Специализация «Работа по сексуальной тематике в гештальтном подходе». Опыт психологической практики 15 лет.

https://www.instagram.com/vengeresh

https://www.facebook.com/vengereshka